Výchova dítěte


Stres, strach a zklamání k Vánocům také patří – 1.část

Nemysleme si, že jenom my dospělí se před svátky a během nich stresujeme. V psychické nepohodě se ocitají i děti. Jejich obavy a úzkosti se mohou projevit i formou nemoci.

Ne všechno to, co označujeme v prosinci jako chřipku nebo angínu, mají na svědomí viry a bakterie. Možná už jste zažili podobný scénář: dítko onemocní dva dny před Mikulášem, nakonec nejdete ani na besídku. Pak chodí dva týdny v pořádku do školky a před Štědrým dnem zas. Teplota 38, bolesti bříška, slabší zvracení. Při štědrovečerní večeři ožije, a když vidí, že všechno běží, jak má, teplota zmizí jak mávnutím proutku. Celý článek »

Dítě by si mělo hrát samo

Už odmalička je dobré vést dítě k tomu, aby si dokázalo hrát samo a nebylo odkázané jen na společnou hru s vámi. V životě je to také přece tak, že člověk musí spoléhat sám na sebe a nebýt závislý na ostatních. Vaše dítko by mělo vědět, že se mu nemůžete věnovat každou minutu, že potřebujete něco udělat v domácnosti, uvařit nebo si malinko odpočinout. Pozor, nechci vás zde navádět k tomu, abyste si vašeho potomka celý den nevšímali a dělali si jen to své. Na druhou stranu ale není dobré, aby dítě každou minutu trávilo s vámi. Není to „zdravé“ ani pro vás, ani pro dítě. Dítko by si mělo uvědomit, že není středem vesmíru a že si musí také někdy vystačit samo se sebou. Celý článek »

Nejklidněji u maminky v náručí

Rodičovské schopnosti jsou vrozené i získané.  Mnoha dětem se v raném dětství nedostává toho, co by skutečně potřebovaly, plné pozornosti a soustředění pečující osoby, která je miminku a batoleti k v potřebné míře dispozici a citlivě reaguje na jeho potřeby. Snažme se porozumět pláči miminek. Velmi podstatná komunikace mezi rodiči a dětmi nastává ještě dřív, než dítě umí mluvit. Kojenec nejvíc „hovoří“ prostřednictvím svého pláče. Je třeba si uvědomit, že vždy pláče z nějakého důvodu. Tedy ne aby manipuloval a zlobil, ale protože má problém. Celý článek »

Jak vybrat správnou hračku pro miminko

Jak se miminko rozvíjí, tak ke svému vývoji určitě potřebuje hračky. Jak vybrat tu správnou hračku, aby se finančně vyplatila a miminko si s ní vyhrálo?

nejdříve se podíváme na obal hračky, pro  jakou věkovou kategorii je hračka určena. Mělo by to být na obalu uvedeno. Většinou se rozdělují na kategorie:

0m+-od narození-hračky by měly podporovat smysl. Měly by mít výrazné barvy a vzory, kontrastní materiály a konejšivé zvuky. Kojenci už od dvou měsíců jsou schopni rozpoznat tenké proužky a rozlišují světlo a tmu, ideální může být černobílá hračka s výrazným rozdílným kontrastem. Celý článek »

Hrajeme si od narození

Kojení, uspávání, přebalování, koupání. Čtvero typických činností spojených s nejmenšími dětmi. Ale nezapomněli jsme ještě na něco? Co společná zábava? Už s kojenci si můžeme hrát, a užít si společně spoustu legrace. U nejmenších dětí je hra těsně spjata s objevováním světa a s jejich vývojem. Spolu s tím, jak zrají smysly, mozek a motorika, má dítě velkou potřebu procvičovat a zkoušet si, co již zvládne. Vše je pro ně zajímavé. Prakticky veškerou bdělou aktivitu provázenou radostným vzrušením tak můžeme považovat za hru. Celý článek »

Centrální nervová soustava jako organický základ psychických funkcí – 2. část

Ve vztahu k vývoji centrální nervové soustavy (CNS) velmi důležitou úlohu zastává časování rozličných zkušeností.

Do období raného dětství je lokalizováno několik senzitivních období, kdy je lidský mozek zvlášť citlivý na dané podněty, které stimulují rozvoj příslušné oblasti. Dendritické změny (mezi ně patří mj. i tvorba synapsí – tomuto problému byl věnován prostor v předchozí kapitole) jsou strukturálně funkčním základem raných zkušeností. V případě, že by tyto podněty působily později, nemusely by mít tak efektivní účinek. Celý článek »

Říkánky při mazlení s miminkem

Už na malé miminko se musí mluvit, a i když samo ještě neumí nic pořádně povědět, je nesmírně vnímavé a určitě mu bude dělat dobře, když se s ním maminka bude mazlit a říkat mu u toho různé říkánky:

Závin  (miminko leží na zádech, hladíme miminko po bříšku)

Takový, takový, bude závin makový
hami,hami,hami, od té naší mámy 
vyválíme, naplníme, upečeme, vychladíme
a pak sníme

Celý článek »

Psychický vývoj a jeho realizace

Vývoj lidské osobnosti, který je určen dědičností a působením vnějších vlivů se uskutečňuje pomocí zrání a učení.

Proces zrání je v zásadě předurčen genetickým programem, projevuje se zákonitou posloupností určitých změn, které lze chápat i jako stav připravenosti k dalšímu rozvoji. Je třeba si uvědomit, že zrání ovlivňuje pouze předpoklady k rozvoji určitých psychických procesů. Teprve učení je dále rozvíjí, a to až na určitou, individuálně typickou úroveň. Projevuje se přetrvávající změnou psychických funkcí a vlastností, navozenou účinkem zkušenosti. Učení ve většině případů probíhá v interakci se sociálním prostředím, které dítěti poskytuje potřebné podněty k rozvoji jeho osobnosti. Celý článek »

Centrální nervová soustava – rozdíly struktury i funkce v závislosti na pohlaví dítěte

Biologicky podmíněné rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou primárně dány hormonální produkcí. Ta je příčinou rozdílnosti ve struktuře i fungování mozku, resp. odlišného tempa jeho vývoje.

Vývoj mozku ovlivňují již v prvním trimestru těhotenství pohlavní hormony. Ty rozmanitým způsobem stimulují např. růst neuronů, působí především na jejich migraci. Větší produkce nervových buněk u plodů ženského pohlaví může sloužit jako jejich ochrana v případě poškození. Jedním z důkazů tohoto předpokladu se může stát větší četnost specifických poruch učení u chlapců. Celý článek »

Činitelé podílející se na vývoji člověka – prostředí – 3. část

Vedle rodiny nezanedbatelnou úlohu při formování lidské osobnosti sehrává také vrstevnická skupina či škola.

Vliv vrstevníků zaujímá důležitou roli již v útlém dětském věku. Dítě si totiž právě zde uvědomuje svoji osobnost, kterou ostatní členové skupiny akceptují a přijatelným způsobem hodnotí. K tomu, aby byl tento předpoklad naplněn, je ovšem zapotřebí jeho vlastního postoje. Ten musí být natolik pozitivní, aby se s ním byli schopni ztotožnit ostatní, musí být kooperativní a zároveň natolik dominantní, aby se dítě v rámci kolektivu svých vrstevníků bylo schopno prosadit. V případě, že není s to tyto předpoklady naplnit (což může být dáno např. výchovou ze strany rodiny), reakce okolí budou nepříznivé až negativistické, pak jej tyto zkušenosti (vyloučení z kolektivu) mohou ovlivnit na řadu let, v krajním případě na celý život (jako příklad lze uvést šikanu). Celý článek »