Porodní dům U Čápa


Kde a jak rodit

Čekáte příchod svého děťátka? A už jste přemýšlely kde se narodí? Jaké možnosti mají maminky a jejich miminka v České republice? Co jsou služby standardní a co je považováno za nadstandard? A co brání ženám, aby si mohly skutečně vybrat? Odpovědi na tyto otázky přináší následující článek.

A. Nejprve trochu úvah
V porodnici nebo doma?
Ačkoli je většina žen spokojena se stávajícím stavem porodnické péče, téměř 25 % žen by dalo přednost jiné, než klasické nemocniční péči (podle výzkumu agentury STEM). Má-li společnost ohled na různé národnostní menšiny a jejich potřeby v našem státě, proč se chová ignorantsky k těm ženám, které se chovají skromně, aktivně podporují své zdraví a pečují o ně? Proč ženy, které zrození miminka vidí spíše jako rodinnou než medicínskou událost, a které nepožadují od společnosti vysoce technické vybavení Celý článek »

Dny otevřených dveří v Porodním domě U čápa

V letošním roce 2012 pokračuje Porodní dům U čápa v pořádání pravidelných Dnů otevřených dveří. Konají se jednou za měsíc. Nejbližší Den se koná ve středu 30.5., termíny dalších se připravují. Dny otevřených dveří v porodním domě však netrvají celý den, ale jen dvě hodiny v podvečer, od 17,00 do 19,00 hod.

Přijďte si náš porodní dům prohlédnout a seznámit se s jeho vybavením a především s nabídkou služeb. Věnovat se vám bude porodní asistentka a zakladatelka porodního domu paní Zuzana Štromerová, BSc., která vám všechny naše prostory ukáže, poví vám o práci porodních asistentek a o provozu porodního domu, zodpoví vaše otázky, které souvisejí s těhotenstvím a porodem, a seznámí vás se službami, Celý článek »

Porodnice ve Vrchlabí

Porodnice ve Vrchlabí je podporou přirozeného porodu známá již dávno. Je to malá porodnice, kterou by rozhodně nebylo možné nazvat „továrnou na děti“. Bohužel se díky tomu řadí mezi „ohrožené porodnice“. Rozhodně by to mohla být porodnice, kterou by nebylo obtížné, ani drahé přetvořit na porodní dům.

Zkušenosti ve zkratce
Atmosféra prostor před porodním sálem
■Milá, nepůsobí přímo nemocničně.
Atmosféra prostor porodního sálu a relaxačního pokoje
■K dispozici je „klasický“ porodní sál s velkým moderním porodnickým lůžkem, ovšem vybavený také velkou vanou.

Celý článek »

Bolest v souvislosti s porodem

Motto:
Bolest je stav mysli zrovna tak jako jsou radost nebo příjemný pocit stavem mysli

Během porodu jdou bolest i radost ruku v ruce. Bolest způsobená např. úrazem nebo ztrátou blízké osoby může být veliká, ale bolesti porodní jsou něco jiného. Dokonce i sám termín „porodní bolesti“ je termínem spíše zavádějícím. Záleží na tom, co přesně chápeme pod pojmem bolest. Ta porodní, ačkoli ji některé ženy pociťují dosti silně, není destruktivní. Některé ženy by ji nepopsaly jako bolest v pravém slova smyslu, ale jako velmi intenzivní pocity. Celý článek »

Porodnice v Jihlavě

28. února 2012 bylo v Jihlavě slavnostně otevřeno nové porodnické oddělení. Z úst jeho primáře zněla slova jako „vstřícnost vůči přáním maminek“, „podpora přirozeného porodu“, „prostředí pro porod podobné domácímu“, „mohou si přivést svou porodní asistentku“ apod. Vzhledem k situaci, která v České republice panuje, jsem se rozhodla podívat se do Jihlavy osobně. Tam jsem požádala vedoucí porodní asistentku paní Daňhelovou, aby mě porodním sálem provedla. Celý článek »

Porodní domy v zahraničí a u nás – 2. část

Porodní domy v zahraničí

V zahraničí, především v zemích Evropské Unie, je porodní dům běžnou součástí porodnické péče. V řadě zemí mají porodní domy přímou legislativní podporu, v některých zemích je péče v porodních domech dokonce hrazena ze zdravotního pojištění. Všechny porodní domy jsou plně v kompetenci porodních asistentek. Tato zdravotnická zařízení tvoří součást veřejného zdravotního systému, v němž je na jedné straně porodní asistence autonomní profesí s jasně definovanými kompetencemi, na straně druhé plná odpovědnost rodičky za svá informovaná rozhodnutí. Oproti nákladné nemocniční péči nabízejí porodní domy také výraznou finanční úspornost. Celý článek »

Co je Porodní dům – 1.část

Článek definuje termín „Porodní dům“ a vysvětluje jeho účel a funkce.

Podmínky vzniku porodního domu u nás

Výchovným působením společnosti po několik posledních desítek let bylo ještě donedávna samozřejmostí, že ženy rodily v nemocnici. Po milionech let tak ženy přestaly rodit doma. Přišel-li čas k porodu, šly automaticky (a ukázněně) rodit do porodnice. Jiná alternativa je ani nenapadla, porodnice byla prostě samozřejmostí. Doma nikdo nerodil. Díky tomu nevznikla nutnost vyvinout zákon, který by záležitosti týkající se volby místa a způsobu porodu nějak upravoval. Proto také žádný zákon ženám nepřikazuje rodit v nemocnici, stejně jako jim nezakazuje rodit doma, ani nezakazuje porodním asistentkám asistovat ženám u porodu mimo nemocnici. Celý článek »