Formulář na výpočet menstruace, ovulace a plodných dnů.

Menstruační cyklus a výpočet ovulace

Celý menstruační cyklus trvá průměrně 28 dní; některé ženy mají krvácení častější, zhruba po 21 dnech, jiné naopak méně časté, až po 35 dnech. Menstruační cyklus lze rozdělit do částí: folikulární fáze, ovulace a luteální fáze.

  • Folikulární fáze začíná prvním dnem menstruace (menstruačním krvácením); v tento den také začínáme počítat nový menstruační cyklus. Folikulární fáze bývá také označována jako předovulační, protože v ženském těle probíhají hormonální změny, které ho připravují na ovulaci. Obvyklá délka této fáze je 13-18 dní; délka folikulární fáze se může mezi jednotlivými cykly měnit (je závislá na vývoji vajíčka uvnitř folikulu).
  • Ovulace nastává na konci folikulární fáze, obvykle v polovině menstruačního cyklu (konkrétní časový průběh závisí na délce předcházející folikulární fáze). Ovulace v praxi představuje proces, během kterého je zralé vajíčko za pomoci luteinzačního hormonu uvolněno a nastává čas pro možné oplodnění vajíčka. Předpokládaný termín ovulace lze vypočítat pomocí našeho menstruačního kalendáře (viz. formulář výše).
  • Luteální fáze začíná dnem ovulace a končí prvním dnem menstruace. Obvyklá délka této fáze je 12-16 dní. U jedné ženy by tato fáze menstruačního cyklu měla být konstantně dlouhá na rozdíl od folikulární fáze. V luteální fázi prudce klesá hladina estrogenu a zároveň roste hladina progesteronu, což způsobuje další nárůst děložní sliznice. Ženské tělo je tak definitivně připraveno na přijetí oplodněného vajíčka. Součástí této změny hladiny hormonů je mírné zvýšení tělesné teploty ženy, což lze sledovat pomocí měření tzv. bazální teploty. Lze tak spolehlivě poznat den ovulace. Pokud není zralé vajíčko oplodněno, žluté tělísko zaniká a děložní sliznice spolu s neoplodněným vajíčkem odchází z těla ven v podobě menstruačního krvácení. Menstruační cyklus se tak dostává znovu na začátek.

Plodné dny

Za plodné dny jsou považovány 3 dny před a 1 den po ovulaci. Plodné dny vychází ze skutečnosti, že mužské spermie přežívají až 72 hodin po pohlavním styku a zralé vajíčko je schopno oplodnění v průběhu 24 hodin od uvolnění.

Předpokládané plodné dny jsou součástí výstupu našeho menstruačního kalendáře (viz. výpočetní formulář výše).

Leave a Reply