Posted on

Motto:
Bolest je stav mysli zrovna tak jako jsou radost nebo příjemný pocit stavem mysli

Během porodu jdou bolest i radost ruku v ruce. Bolest způsobená např. úrazem nebo ztrátou blízké osoby může být veliká, ale bolesti porodní jsou něco jiného. Dokonce i sám termín „porodní bolesti“ je termínem spíše zavádějícím. Záleží na tom, co přesně chápeme pod pojmem bolest. Ta porodní, ačkoli ji některé ženy pociťují dosti silně, není destruktivní. Některé ženy by ji nepopsaly jako bolest v pravém slova smyslu, ale jako velmi intenzivní pocity.

Nejvíce záleží na vlastním přístupu rodící ženy. Žena, která je při porodu aktivní, se s bolestí vyrovná dobře, nepociťuje bolest jako něco negativního. Zážitky po porodu včetně oněch bolestí ženě obrovsky pomáhají k jejímu dozrání do role matky. Taková bolest má jednoznačně i pozitivní stránky. Pokud kolem sebe vytvoříte láskyplné prostředí, s porodem jako takovým se docela dobře spolupracuje.

Ženy, které se rozhodly rodit doma, jsou na bolest připraveny, s bolestí dokáží spolupracovat. Nejsou bolestínskými typy, které každou i sebemenší bolest špatně snášejí a hned sahají po analgetiku. Tyto ženy, u nichž porod proběhl normálně, bez vnějších zásahů, prožívají mnohem větší pocit uspokojení z narození svého dítěte. Tento pocit je u nich dlouho přetrvávající a posilující.

Můžeme si položit tři otázky:

1.Proč ještě v 21. století rodí ženy s bolestí?
2.Jakou úlohu bolest během porodu hraje?
3.Proč nepoužívat více léků proti bolesti?

Zde je hned několik odpovědí:

1.Bolest má během porodního procesu svou úlohu.
2.Není destruktivní.
3.Napomáhá bondingu.
4.Díky bolesti se v těle tvoří endorfiny, které nakonec přináší pozitivní vjem z porodního procesu.
5.Bolest pomáhá ženám zrát.
6.Může být známkou nebezpečí.
7.Donutí ženu na chvíli se zastavit v běhu života a věnovat svou mysl plně zrození dítěte. To je důležité v každé společnosti, v přecivilizované pak obzvláště.

A proč nepoužívat léky proti bolesti?

Je jistě spousta situací, kdy jsou léky přímo požehnáním. Ale, jak se říká, dobrého pomálu. Pokud se léků nadužívá nebo jsou užívány nevhodně, mohou přinést více škody než užitku. Léky sebou nesou vedlejší účinky a to nejen třeba v podobě pupínků, ale v případě porodu znamenají větší zátěž pro matku a/nebo plod. A co více – snižují sebevědomí. Snižují ten krásný pocit: „Já jsem to dokázala! Když jsem dokázala tohle, zvládnu už všechno na světě!“

Porodní proces si můžeme popsat třeba použitím příměru:

Začátek porodu – období poslíčků
Jdete krásným údolím zalitým sluncem, okolo jsou louky plné květin, jen na cestě je občas kámen, o který můžete škobrtnout. Celkově se vám daří dobře a chůze vám nečiní sebemenší potíže.

Začátek porodu – počáteční fáze první doby porodní
Pokračujete v chůzi. Porodní proces je dlouhá cesta. Je třeba se vybavit trpělivostí a po cestě také jíst a pít. Vyhladovělý a vysušený člověk se mnohem rychleji unaví. Louky jsou vystřídány lesy, vonící květiny mizí, a vy se dostáváte z prosluněné louky do stínu stromů. Cesta vede mírně do kopce. Máte pocit, že si potřebujete občas odpočinout a vydechnout si. Stále ještě zvládáte bez problémů, i když začínáte pociťovat mírnou únavu.

Začátek porodu – aktivní fáze první doby porodní
Stoupáte na vysokou horu. Stromy okolo mizí a nad vámi visí těžký mrak nebo hustá mlha. Nevidíte vrchol kopce, nevíte, jak dlouho ještě budete muset šlapat. Cítíte se udýchaní a unavení. Chvílemi začínáte pochybovat o tom, zda dojdete až na vrchol. Zda to zvládnete. A přitom jste si tolik přáli stanout vítězně nahoře a zažít ten krásný pocit, že jste to dokázali sami, bez cizí pomoci, rozhlédnout se kolem po krajině a mít nádherný pocit uspokojení.

Stále stoupáte a únava se zvětšuje. Teď máte tři možnosti:

1.Pomocí blízkých (partner, porodní asistentka) obtíže překonáte. Posadíte se na chvíli na spadlý strom (gymnastický balón) osvěžíte se ve studánce (příjemná lázeň nebo alespoň sprcha), napijete se osvěžujícího nápoje, trochu něčeho sníte (ovoce, kousek čokolády) a půjdete dál po svých. Vrcholu jste dosáhli díky vaší aktivitě.
Prožili jste PŘIROZENÝ POROD.

2.Pomocí profesionálních nosičů se necháte na kopec vynést. Cíle dosáhnete také, ale úsilí vyvinuli ti druzí, ne vy. Vy jste byli převážně pasivním účastníkem, vaše aktivita byla minimální. Pocit vašeho vnitřního uspokojení je menší.
Použili jste EPIDURÁLNÍ ANALGEZII.

3.Na vrchol vás dopraví lanovka nebo helikoptéra. Vaše aktivita byla zcela nulová, ale na vrchol hory jste se bezpečně dostali.
Byl proveden CÍSAŘSKÝ ŘEZ.

Jak vidíte, na vrchol „hory“ vedou různé cesty. Všichni dorazí ke stejnému cíli: narodí se miminko. Jen pocit uspokojení, jeho intenzita a délka budou pokaždé jiné.

Bylo zjištěno, že v nemocnici popisují ženy porod mnohem bolestivěji. Naopak 95 % žen má pozitivní prožitky z porodu doma. Jen 16 % matek říká totéž o nemocnici.

Co pomůže spolupracovat s bolestí
■Být pozitivní.
■Nebát se porodu. Když se bojíte, víc to bolí.
■Klidné dýchání.
■Dostatek informací. Je dobré vědět, co se právě děje.
■Povzbuzující je fakt, že každá další kontrakce znamená o jednu méně.
■Využívání přirozených metod pro tlumení bolesti.
■Neignorovat bolest! Přijměte ji a uznejte ji jako pomocníka.
Přirozené metody tlumení bolesti
■Možnost volného pohybu kdykoli během porodu (jak v první, tak ve druhé době porodní).
■Místní aplikace tepla nebo chladu (nahřátý sáček s rýží, kostky ledu, mražená zelenina).
■Teplá voda dělá zázraky. Úlevu přináší sprcha, ale vana funguje ještě lépe!
■Masáž, je-li ženě příjemná.
■Akupresura.
Shrnutí
■Bolest je normálním, fyziologickým průvodním jevem porodního procesu.
■Bolest během porodu ženu pozastaví a donutí plně se věnovat tomu, co právě dělá.
■Určitá bolest je příznačná pro určitou fázi porodu a pomůže nám odhadnout, jak porod pokračuje (v závislosti na bolesti vidíme různé chování v různé fázi porodu).
■Bolest k sobě přivolá podporu (pomoc).
■Bolest při porodu vyvolává instinkt péče o dítě.
■Bolest zvyšuje vnímání radosti.
■Bolest je přechodem k mateřství a zvyšuje sebeocenění.
■Bolest spouští neurohumorální procesy.

Autor:
Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha.

Příspěvek převzat z http://www.pdcap.cz

 

Leave a Reply