Posted on
V tomto raném stadiu vývoje dítěte, jak ho představuje 1. měsíc, jsou jeho zárodečné buňky velmi citlivé na činitele, jež mohou být příčinou některých anomálií.

Proto se vyhýbejte
Radiologickému vyšetření, protože vystavení rentgenovým paprskům může mít nepředvídatelný vliv na   budoucí embryo. Jakémukoli vlastnímu způsobu léčení, protože i mírně působící lék může být v počátcích těhotenství nebezpečný. Styku s rozpouštědly, čistidly, barvivy, barvami a všeobecně se všemi chemickými produkty, které lze snadno vdechnout. Styku s nakažlivě nemocnými. Týká se to například viru způsobujícího zarděnky, nemoc s mírným průběhem, která ovšem, pokud se rozvine, může v průběhu prvních tří měsíců těhotenství způsobit vážné malformace plodu. Při procházce lesem si dávejte pozor na klíšťata. Ta totiž mohou být infikována bakterií, která vyvolává lymeskou boreliózu. Nemoc se projevuje horečkou a její možné následky pro plod jsou zatím neznámé. Pokud vás klíště kousne, zpozorujete ho jako malý černý výrůstek na pokožce. Než klíště vytáhnete pinzetou, potřete ho éterem a přesvědčte se, zda nějaký zbytek nezůstal v kůži. Oznamte vše lékaři.

Zamyslete se nad životní hygienou
V průběhu prvních dvou měsíců těhotenství se totiž vytvářejí orgány dítěte. Je to proto velmi rizikové období a děťátko si zasluhuje, abyste přistoupila na některé oběti. Vylučte beze zbytku alkohol a omezte spotřebu kávy a tabáku. Nad určité spotřebované množství totiž riskujete hypotrofii, jinak řečeno nedostatečný vývoj plodu, který je zapříčiněný nesprávnou výživou. Děti kuřaček se navíc rodí často předčasně nebo při porodu naléhají koncem pánevním. Pokud jde o drogy, žádná není neškodná. Ať už jde o drogu tvrdou, nebo takzvanou měkkou, soustavně přechází z matky na dítě. Nejenže komplikace v průběhu těhotenství přibývají, ale dítě je velmi zasaženo. Nejčastěji se rodí předčasně, s respiračními potížemi a s nepotlačitelným třesem, podle závažnosti postižení. Psychické a motorické retardace jsou, bohužel, nezvratné.

RH – faktor negativní
Na ten musíte upozornit vždy na začátku těhotenství. Každý člověk má totiž určitou krevní skupinu a určitý Rh-faktor (pozitivní nebo negativní). Rh-faktor sehrává v průběhu těhotenství významnou roli. Jestliže je matka Rh– a otec Rh+, existuje riziko inkompatibility plodu a matky.
Toto riziko vzniká, jestliže je dítě Rh+ jako jeho otec; to se stává ve dvou ze tří případů. V Evropě bývá matka Rh– a dítě Rh+ asi u 15 % populace.
Během těhotenství se v matčině krvi vytvářejí protilátky proti Rh+ krvinkám dítěte, ale při prvním těhotenství jen v malém množství, takže komplikace nevznikají. Problém se však projeví během dalšího těhotenství s Rh+ dítětem. Tvorba protilátek u matky výrazně stoupá, protilátky pronikají placentou a rozkládají červené krvinky plodu. Projevuje se to závažnou anemií, dokonce vážným poškozením jater a sleziny; to často vede ke smrti plodu nebo novorozence.
V těchto závažných případech spočívá léčba ve výměně krve novorozence okamžitě po jeho narození, někdy dokonce ještě když se nachází v děloze. Tento zákrok nazýváme výměnnou transfuzí. Výměnná transfuze se v současné době provádí jen zřídka, protože se provádí prevence inkompatibility plodu a matky. Ohrožené matce se podá do 72 hodin po prvním porodu nitrožilně antiD-globulin, který zničí Rh+ krvinky v jejím krevním oběhu. Tento zákrok se musí pochopitelně opakovat při každém dalším těhotenství a také po spontánním potratu nebo po umělém přerušení těhotenství.

Váš postup musí být následující:
Musíte znát svůj Rh-faktor i Rh-faktor otce vašeho dítěte. Jestliže jste Rh– a otec je Rh+, musíte to oznámit lékaři, který sleduje vaše těhotenství, aby to bylo zapsáno ve vaší kartě. Během těhotenství budete bedlivě sledována. Při narození dítěte bude zjištěn jeho Rh-faktor. Jestliže bude Rh+, bude vám aplikován antiD-globulin, takže případně u druhého dítěte nevznikne žádný problém. Jestliže jste před prvním těhotenstvím z jakéhokoli důvodu dostala transfuzi, musíte to lékaři rovněž oznámit. Pokud byste omylem dostala krev Rh+, máte již vytvořené protilátky nebezpečné pro dítě. To se prokáže i laboratorním testem. V takovém případě je vaše těhotenství rizikové a bude vám věnována zvláštní péče.

Zdroj:

kniha – Marie-Claude Delahaye – Praktický průvodce těhotné ženy (vydal Portál – 2006)

Leave a Reply