O otcovské roli

Význam otce v rodině –          Historické proměny otcovské role –          Moderní „nový otec“ –          Střídavá porozvodová péče o děti –          Rizika paternální deprivace –          Syndrom zavržení otce