Posted on

svetovi vynalezciKalendářem “Příběhy 2014 – Světoví vynálezci” navazujeme na tři předešlé úspěšné ročníky :

“Příběhy 2011 a kalendář Příběhy rošťáků 2012 …..pomáháme dětem vrátit zdravé dětství, kalendář Příběhy 2013 – Historické příběhy splněných snů”, které vzbudily pozornost nejenom médií, široké veřejnosti, ale i odborníků.

Kalendář “Příběhy 2011„ byl vybrán do prestižní soutěže “Kalendář roku”.

Myšlenka celého projektu:

Děti mají svůj svět a do tohoto světa patří i dětské sny. Pomáháme dětem vrátit zdravé dětství, aby k naplnění jejich snů měli dostatek sil a energie. Viděli jsme hodně nemocných dětí. A protože je pro nás prioritou pomáhat k jejich uzdravení snažíme se jim jejich boj se zákeřnou nemocí co možná nejvíce ulehčit.

Tento projekt patří všem malým pacientům především malým statečným bojovníkům – dětem s leukémií, které bojují, aby si v budoucnu mohly splnit svůj sen.

U zrodu nového kalendáře stál nápad, jak originálním a uměleckým způsobem, ukázat lidem, že děti léčené na Klinice dětské hematoonkologie ve FN Motol, ale i z ostatních onkologických klinik po celé ČR mají chuť spojit síly se známými osobnostmi a podpořit projekt, který pomůže právě těm, kteří stále ještě se zákeřnou chorobou bojují, jejich kamarádům.

Jedná se o unikátní projekt, který bude svými fotografiemi lidem kouzlit úsměv na rtech, kdykoliv se na kalendář podívají a zároveň navodí pocit zamyšlení nad potřebou pomoci nemocným dětem. Kalendář určitě neskončí na dně skříně nebo stolu, ale bude své okolí oslovovat naléhavostí nastíněných problémů.

Měsíční listy budou obsahovat uměleckou fotografii speciálně graficky upravenou krátký životní příběh dítěte po prodělané onkologické léčbě zajímavý příběh světového vynálezce a kalendárium.

V roli dospělých vynálezců budou známé české osobnosti.

V minulých ročnících se podílelo spoustu známých a věhlasných osobností i v letošním roce připravujeme zvučná jména, která vtělíme do rolí těchto vynálezců:

Michael Faraday elektromotor Jan Čenský + Ivana Andrlová
Thomas Alva Edison žárovka Jiří Menzel
Otto Wichterle kontaktní čočky Martina Sáblíková
James Watt parní stroj a výkon Dalibor Gondík + Adéla Gondíková
Logie Baird televizor Josef Váňa
Alexander Graham Bell telefon Petr Štěpánek
Ts´ai Lun papír Matěj Ruppert
Marie Curie-Sklodowská radioaktivita Zlata Adamovská
Albert Einstein Zdeněk Troška
Alfred Nobel dynamit Jakub Kohák
Josef a Etienn Montgolfierovi balón Lucie Vondráčková + Tomáš Plekanec
Louis Blériot letadlo Aleš Valenta

formát kalendáře: 500 x 480 mm
cena kalendáře je 380,- Kč + 21 % DPH + poštovné dle tarifů České pošty

ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU MŮŽETE POSLAT NA INFO@KAPKANADEJE.CZ

Leave a Reply