Posted on

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být
z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. NRP dává dětem možnost vyrůstat
v přirozeném rodinném prostředí a je preferována před náhradní ústavní péčí.

Pěstounská péče

Pěstounská péče je zvláštní formou státem garantované, řízené a kontrolované náhradní rodinné péče, která je zabezpečována ze strany státu také hmotnou podporou prostřednictvím dávek státní sociální podpory.

Osvojení – adopce

Je státem garantovaná a zákonem upravená forma náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě. Osvojením získají rodiče stejná práva
a povinnosti, jako by se jednalo o biologickou rodinu dítěte. Osvojit dítě může manželská dvojice nebo manžel či manželka rodiče dítěte, ve výjimečném případě i osamělá osoba.

Poručenství

Poručenská péče je považována za nadstavbu pěstounské péče, protože kromě stejných hmotných nároků je poručník též zákonným zástupcem dítěte namísto jeho rodičů.

SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÉ FYZICKÉ OSOBY NEŽ RODIČE

Je nejvolnější formou náhradní rodinné péče; podmínkou je, že to vyžaduje zájem dítěte. Rozhodnutím soudu je třeba přesně stanovit práva a povinnosti osoby či osob, kterým bude dítě svěřeno do výchovy. Dítě lze svěřit i do společné výchovy manželům.

Hostitelská péče

Pojem hostitelská péče znamená, že dítěti žijícímu v ústavním zařízení může být povolen dočasný pobyt mimo ústavní zařízení i u jiných osob než u rodičů a příbuzných. Při této formě péče se zpravidla nepředpokládá možnost trvalého umístění v NRP.

Používané zkratky

NRP – náhradní rodinná péče

PP – pěstounská péče

RPP – raná pěstounská péče

Zajímavé odkazy, kde se dozvíte více informací.

Pokud uvažujete o pěstounské péči či adopci a hledáte základní informace, doporučujeme tyto weby:

www.nahradnirodina.cz – web Střediska náhradní rodinné péče (SNRP),

který obsahuje spoustu metodických brožur ke stažení

www.adopce.com – základní informační web o adopci a pěstounské péči, který provozuje Spolu dětem o. p. s. ve spolupráci se SNRP, a diskuzní fórum náhradních rodičů

www.natama.cz – přehledné informace pro zájemce o NRP

Základní informace lze načerpat z brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí, kterou sestavilo Středisko náhradní rodinné péče. V roce 2012 (ke dni vydání knihy) se připravuje mnoho změn v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pěstounské péče i adopce. Aktuální informace lze najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: www.mpsv.cz.

Pokud se chcete dozvědět víc o rané pěstounské péči (přechodná péče pro miminka namísto umístění dětí do kojeneckého ústavu), navštivte web

www.rpp.cz.

Pokud již náhradními rodiči jste a hledáte podporu či služby přímo pro vás,

navštivte:

www.amalthea.pardubice.cz – organizace působící v oblasti služeb i profesionalizace PP v Pardubickém kraji

www.anrcr.cz – stránky Asociace náhradních rodin České republiky působící v rámci klubů rozmístěných po celé ČR

www.natama.cz – stránky Institutu náhradní rodinné péče. NATAMA se specializuje na poradenství při výchovných problémech a léčbu následků raných traumat

www.nahradnirodina.cz – stránka Střediska náhradní rodinné péče, pořádají i setkání náhradních rodičů a přednášky

www.pestouni.cz – web Sdružení pěstounských rodin se sídlem v Brně

www.rozumacit.cz – web Občanského sdružení a Nadačního fondu Rozum a Cit

www.salinger.cz – stránky Občanského sdružení Salinger v Královéhradeckém kraji

www.triada-centrum.cz – v rámci poradenského centra poskytuje brněnská Triada služby i v oblasti NRP
www.safrandetem.cz – posláním občanského sdružení ŠAFRÁN dětem je podpora identity a jedinečnosti dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické rodiny a rané dětství prožívá v ústavním zařízení

Pokud uvažujete o hostitelské péči, navštivte:

www.detipatridomu.cz – občanské sdružení Děti patří domů působící v oblasti pěstounské a hostitelské péče založila autorka knihy Dagmar Zezulová. Základním pilířem je podpora pěstounské péče, respitní (odlehčovací) pobyty, vzdělávání a sdílení zkušeností.

Pokud chcete pomoci dětem, které vyrůstají bez rodiny v dětských domovech, navštivte např. www.dejmedetemsanci.cz – občanské sdružení Dejme dětem šanci zajišťuje projekty Najdi si mě, Podporuj mě, Přál(a) bych si, Pomoz mi do života.

Pokud chcete další informace, navštivte:

www.odsouzeni.cz

www.cijedite.cz

www.detemrodinuapeci.cz

Pokud jste pěstouny a hledáte finanční podporu, navštivte:

www.nadacesirius.cz – Nadace Sirius

www.nadacetm.cz – Nadace táta a máma

www.nadacnifondalbert.cz – Nadační fond Albert

www.nadacnifondjt.cz – Nadační fond J&T

www.rozumacit.cz – Nadační fond Rozum a Cit

www.terezamaxovadetem.cz – Nadace Terezy Maxové dětem

Více se o této problematice můžete také dozvědět v knize Domov je místo, odkud tě nevyhodí… ani když vyrosteš
Autobiografická novela – druhé, doplněné vydání
Dagmar Zezulová, vydavalo Smart Press, www.smartpress.cz

Leave a Reply