Posted on

Po porodu se novorozenec definitivně odloučí od matky a musí se přizpůsobit existenci v “normálním” světě. Poporodní adaptace obvykle trvá od 6 do 24 hodin. Nejdůležitější funkční změny se týkají dýchání a krevního oběhu. Smolka odchází v prvních 24 hodinách, moč do 36 hodin. Fyziologická žloutenka se obvykle objevuje asi u poloviny novorozenců druhý až třetí den. Úbytek hmotnosti bývá obvykle 10 až 15 procent porodní váhy dítěte. V centrech mají moderní vybavení. U převážné většiny novorozenců má poporodní adaptace hladký průběh, výjimečně se mohou objevit některé potíže, a právě pro tyto děti fungují neonatologická oddělení. S rozvojem neonatální intenzivní péče se značně snížila úmrtnost novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností (tj. s váhou pod 1500 gramů). Výrazně k tomu přispěla koncentrace ohrožených miminek a předčasných porodů do perinatologických center, kde je potřebné technické vybavení, jednotky intenzivní novorozenecké péče a tým odborníků zabývající se problematikou předčasného porodu a péčí o extrémně nezralé novorozence. Porod mimo centrum a následný transport těchto již narozených novorozenců může být rizikový. Životaschopnost plodu je v ČR i ve vyspělých západoevropských zemích stanovena 24. týdnem těhotenství, což znamená porod nedonošených novorozenců s porodní hmotností 500–750 gramů.

Neonatologie U Apolináře. Jedním z 12 center u nás, která jsou kvalitně vybavena pro péči o nedonošená a nezralá miminka, je neonatologie ve známé pražské porodnici U Apolináře. Pracují tady speciálně vyškolení odborníci – jak lékaři, tak střední zdravotnický personál. Tato porodnická klinika, kde nedávno proběhla rekonstrukce několika oddělení i pokojů pro maminky, je zároveň školícím centrem jak pro lékaře těchto oborů. Mezi základní vybavení několika specializovaných oddělení neonatologie, kde se starají o děti vyžadující zvláštní péči, patří například observační boxy s inkubátory a výhřevnými lůžky. Pečují tu o předčasně narozené děti (od 22. týdne těhotenství), o novorozence s váhou nižší než odpovídá týdnu porodu a o děti trpící některou z nemocí – ať již některou z vrozených vad anebo problémů vzniklých během komplikovaného porodu – a vyžadujících resuscitační a intenzivní péči. K tomu mají k dispozici přístrojové vybavení na špičkové úrovni.

Zdroj:

Časopis – Miminko (7/2007)

 

Leave a Reply