Posted on

Pro děti od 6 týdnů do 5 let
Mgr. Zuzana Pospíšilová, Mgr. Petra Poláčková

Co kniha obsahuje:
– Zábavné pohybové hry
– Rytmické básničky
– Rozvoj řečových dovedností
– Porozumění řeči
– Cvičení s maminkou

Již v prenatálním období můžeme u dětí pozorovat pohybové aktivity, které se po narození dále rozvíjejí. Tvrdí se, že již nenarozené dítě kopíruje pohyby matky. Dítě se pohybové vzorce učí už v kojeneckém věku. Začíná se u něj formovat páteř, kojenec se učí obracet, lézt po čteřech, sedět a nakonec chodit.V batolecím období se hlavně dále vyvíjí chůze a manuální zručnost.V předškolním věku by mělo dítě trávit sportem významné množství času. Je prokázáno, že dítě upevňuje svůj vztah k pohybu už v této době, a proto je nutné vést jej k pohybu hravou a zábavnou formou.

Tato kniha je rozdělena do několika kapitol, které mají vždy určité zaměření. V úvodu každé kapitoly je objasněno, za jakým účelem jsou pohyby voleny. Některé pohybové aktivity jsou určeny i pro děti kojeneckého věku. V případě, že pohyb není pro takto malé děti vhodný, je u říkanky napsaný doporučený věk, od kterého je možné pohyb provádět. Náměty slouží pro rodiče, ale mohou je také využívat profesionálové pracující s dětmi.

Přinášíme vám proto knihu plnou námětů, říkanek a praktických ukázek, jak vést své ratolesti zajímavou formou k pohybu již od útlého věku. Ptáte se, jaký mají říkanky vliv na rozvoj pohybových vlastností? Význam říkanek není pouze v tom, že je s nimi cvičení pro děti veselejší, ale i ve velkém vlivu na psychický vývoj dítěte. Děti se díky nim učí snáze mluvit a osvojí si rytmus řeči, který je tak potřebný pro získávání školních dovedností, zejména psaní a čtení. Doufáme, že se vám říkanky budou líbit a přejeme vám mnoho úspěchů při cvičení s vašimi dětmi. (Grada).

Leave a Reply