Posted on

V minulém příspěvku jsme zmínily sterilitu u žen, nyní bych se ráda zabývala problematikou neplodnosti ze strany muže.

1.Porucha pohlavní aktivity- impotence

Lze rozdělit na stavy se ztrátou nebo poklesem libida a erektilní dysfunkce.

Erektilní dysfunkce (poruchy ztopoření penisu) jsou někdy důsledkem vážných onemocnění (metaobolických, neurologických či cévních), častěji však důsledkem počínající cévní poruchy s významnou psychogenní složkou.

2.Porucha spermií

Azoospermie– porucha, kdy v ejakulátu chybí spermie. Netvoří se nebo nemohou projít z varlat do ejakulátu.

Oligospermie– snížený počet spermií (méně než 20 miliónů/ml).

Teratospermie– spermie jsou defektní a nedokáží vajíčko oplodnit.

Příčiny mohou být:

  • úrazy (poškození orgánu, poranění páteře)

  • infekce- pohlavní- (kapavka, chlamydie) i systémové(příušnice)

  • vazektomie- umělé podvázání chámovodů

  • vývojové vady- vývodné cesty se primárně netvořily

  • genetické příčiny- chromozomální změny představují častou příčinu mužské neplodnosti, a to změny jak ve struktuře, tak i v počtu chromozomů

  • porucha sestupu varlat- porucha vyzrávání spermií

  • křečová žíla v oblasti varlat (varikokéla)

3.Hormonální příčina neplodnosti- defekty tvorby hormonů či receptorová porucha cílových orgánů. Může docházet k centrálnímu útlumu tvorby hormonů při nadměrném užívání androgenů sportovci.

4.Imunologická příčina neplodnosti- muž tvoří protilátky, které se naváží na spermie a jsou příčinou jejich shlukování, znemožní jejich pohyb, nebo je poškodí.

Možnosti léčby

Z přehled příčin neplodnosti lze říci, že řada příčin je nutna řešit chirurgicky- v případě neprůchodnosi vejcovodů. Většina párů jsou nuceni při touze po dítěti využít metod asistované reprodukce.

Můžeme kombinovat klasickou léčbu s léčbou alternativní (akupunktura, cvičení dle Mojžíšové, které potencují výsledek léčby sterility o 40-60 %.

Všechny doplňové metody mají zajisté podpůrný vliv a často mají účinek placeba. Ale placeba je významný mezníkem v léčbě u neplodných párů, jelikož psychika je jedním z aspektů při léčbě sterility.

Zdroj:

Volně prodejné přípravky v gynekologii, Tomáš Fait, Jiří Slíva a kol., Maxdorf, 2011.

Leave a Reply