Posted on

Marně se dítěti jen káže a poroučí. Jakmile nevidí kladný příklad, nebo dokonce vidí, že kolem se provádí pravý opak, nic si z příkladu nevezme.

Je to proto, že podmíněný reflex se nejlépe upevňuje, když ho vyvoláme více smysly, tedy nejen sluchem, ale například i zrakem. Zrakový vjem je silnější než sluchový vjem.
Proto se také nemá dítěti nic přikazovat, co předtím nevidělo jako vzor!

Dítě získává od rodičů návyky a stereotyp. Nejde však jen o návyky zdravotní. Dítě citlivě vnímá, jak se rodiče zachovají v různých životních situacích, osvojuje si jejich postoj k životu, k práci, k lidem.

Leave a Reply