Posted on
Nově je volitelná nejen doba trvání rodičovské, ale i výše měsíčního rodičovského příspěvku.Volbu výše příspěvku bude možno změnit každé 3 měsíce – tím ovlivníte i délku trvání rodičovské. Celková částka bude pro všechny stejná a to 220 tisíc korun. Délka čerpání je volitelná. Výše příspěvku se počítá podle příjmu. Volit mohou ti rodiče, u nichž alespoň jeden splnil nárok na mateřskou dovolenou. Výše příspěvku záleží na výši příjmu před porodem. Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 procent předešlé hrubé mzdy. Podmínka se týká rozmezí hrubých mezd od 10 857 do 16 429 korun.
Výjimka platí pro rodiče s nižšími příjmy. Kdo má například hrubou mzdu 10 tisíc korun, může počítat s maximálním měsíčním příspěvkem 7 600 korun.(tedy více než 70%)
Rodiče s vyššími příjmy jsou limitovány stropem. Maximální měsíční příspěvek je 11 500. Víc nedostane nikdo.
Nově se bude výše příspěvku určovat dle rodiče, který má vyšší příjem.
Díky tomu, že se bude při stanovení délky příspěvku brát zřetel na oba rodiče, budou moci délku (a výši) volit i maminky, které jsou nezaměstnané nebo studující. Pokud otec dítěte platil nemocenské pojištění, má maminka možnost volby. (nutno doložit potvrzením)
Pro rodiny, kde si nemocenské pojištění neplatil ani jeden z rodičů, platí i nadále stará pravidla – výplata příspěvku v pevných částkách: 7 600 korun do devátého měsíce věku dítěte a od desátého měsíce do čtyř let 3 800 korun každý měsíc, celkem tedy pouze 216 600 korun. Bez možnosti volby.
Nejkratší doba pro pobírání rodičovského příspěvku je 19 měsíců.
Nejdéle můžete čerpat do vyčerpání 220 tisíc a 4 let věku dítěte. Pokud do 4 let nevyčerpáte celou částku, o zbytek přijdete.
Nově se nebude nijak sledovat docházka do jeslí či školky u dětí starších dvou let. To znamená, že tam mohou klidně chodit na plný úvazek a rodiče o příspěvek nepřijdou.
Omezení však zůstane u dětí do dvou let. Jestli nebudete chtít přijít o příspěvek, bude moci navštěvovat vaše dítě mladší dva roky jesle, školku nebo podobné zařízení maximálně 46 hodin měsíčně.
 

ZŮSTÁVÁ:

Nejdříve si musíte o příspěvek zažádat, až potom můžete volit jeho délku a výši
Příspěvek se pobírá VŽDY na nejmladší dítě v rodině
Volbu příspěvku nelze provést zpětně
Otec dítěte nemusí být manželem matky, stačí, že je uveden v RL
Výše příspěvku jo závislá na výši příjmů před porodem
Rodiče se mohou střídat
 
Jak a kde si zažádat:
Na úřadech práce v místě trvalého bydliště
Je třeba vyplnit formulář – dostupný na ÚP nebo na webu MPSV
Nutno doložit podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu alespoň jednoho z rodičů
 

Pro rodiče, kteří již pobírají rodičovský příspěvek je změna dobrovolná. Buď si o ni zažádají nebo budou i nadále pobírat příspěvek ve stejné výši a délce jako dosud.

Leave a Reply