Posted on

Preventivní péče v pediatrii je v rukách praktického lékaře pro děti a dorost, který registruje děti do 15, někdy i do 19 let věku dítěte. Prevence je důležitou součástí péče o zdraví dítěte. Neboť předchází poruchám vývoje a může ovlivnit rozvoj vážného onemocnění dítěte. Prevetivní prohlídky jsou situovány do klíčových vývojových období pro včasný záchyt odchylek ve vývoji v oblasti tělesné, duševní i sociální.

Prevence začíná již v novorozeneckém věku. V porodnici se novorozencům provádí tzv. novorozenecký screening, který má včas odhalit odchylky, které by vedly k nezvratným změnám. V České republice se všem donošeným novorozencům provádí v porodnici 4. – 5. den screeaningová vyšetření na fenylketonurii, hypothyreózu a kongenitální adrenální hyperplazii.

Fenylketonurie je porucha metabolismu fenylalaninu, kdy dochází ke zvýšené hladině této aminokyseliny. Pokud se toto onemocnění včak nerozezná u novorozenců, tak se rozvíjí u kojenců psychomotorická retardace, epilepsie, ekzém aj. Při včasném zahájení léčby, diety se sníženým příjmem bílkovin se jedinec rozvíjí normálně.

Primární kongenitální hypothyreóza se stanoví zvýšením hladiny hormonu štítné žlázy a nasazuje se léčba. Pozdní diagnostika vede k řadě neurologických postižení intelektu až k těžké mentální retardaci.

Kongenitální adrenální hyperplazie vede k nedostatečné tvorbě hormonu kůry nadledvin, což vede k život ohrožující solné poruše.

Na screeningová vyšetření se odebírá krev 3. – 5. den krev z patičky novorozence na filtrační papír, odesílá se do centra metabolických chorob a odtud posílají informaci, zda jsou tyto odběry pozitivní nebo negativní. Pediatr je povinen u hraničních výsledků udělat ještě odběry znovu. Též při porodu doma nebo při předčasném odchodu matky a novorozence z porodnice je povinen pediatr tyto odběry provést.

K dalším screeningům, který se provádí ještě v porodnici patří vyšetřování kyčlí novorozence, cílem je odhalení vrozené luxace (vykloubení kyčle) a včasná léčba.

Dále se vyšetřují oči již u novorozence k vyloučení vrozené katarakty (šedého zákalu). Na některých novorozeneckých odděleních se provádí ultrazvukové vyšetření ledvin k vyloučení odchylek ve vývoji ledvin.

Přeji všem maminkám, aby se s pozitními výsledky nesetkaly a určitě se nebály na cokoliv zeptat, co jim není jasné a v případě, že máte pocit, že něco není v pořádku, tak se obrátily na svého pediatra, který vám jistě pomůže a poradí. Zdraví vašeho dítěte je pro nás maminky nejdůležitější.

Zdroj:

T. Fait, M. Vrablík, R. Češka, Prevetivní medicína, Maxdorf, druhé rozšířené vydání, 2011

Leave a Reply