Posted on

Každá nastávající maminka si přeje, aby ona i miminko bylo zdravé. Je třeba pravidelně navštěvovat prenatální poradnu a dodržovat rady lékaře. Během celého těhotenství vás čeká řada vyšetření a odběrů, které mají za cíl odhalit jakékoliv změny ve vašem organismu i v organismu miminka. Nepodceňujte proto tyto vyšetření a poctivně se jich zúčastňujte. Lékaře se zeptejte, co daná vyšetření znamenají, a ve kterém trimestru vás čekají.

Při každé návštěvě poradny vám bude vyšetřena moč, spolu s měřením krevního tlaku.. Tímto vyšetřením lze včak odhalit příznaky EPH gestózy – nemoci spojené s vysokým krevním tlakem, bílkovinami v moči a otoky dolních končetin.

V 10. -14. týdnu se provádí tzv. biochemický screening, který nahrazuje doposud platný biochemický screening v 16. týdnu gravidity označovaný jako triplettest a ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu gravidity. Biochemický screening se provádí vyšetřením hladin AFP -alfafetoproteinu, hCG – lidský gonadotropin a E3 – estriol v séru v 16. týdnu těhotenství. Vyhledává Downův syndrom, Edwarsův syndrom a defekty neurální trubice a stěny břišní.

Ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu může zpřesnit diagnostiku dalších vad. Nově se screening vrozených vývojových vad provádí v 12.-14. týdnu. Kombinovaný test hodnotí hladiny proteinů, věk těhotné, ultrazvukový nález – celková morfologie, rozšíření šíjového projasnění, chybění nosní kosti a frekvence srdeční.

Indikace amniocentézy u žen starších 35 let se dnes už pomalu upouští.

Vyšetření protilátek

U RH- pozitivních žen se vyšetření provádí v prvním trimestru, u RH- negativních v každém trimestru těhotenství.

Prevence RH-izoimunizace

Po porodu RH-pozitivního plodu RH-negativní matkou se podává anti-D globulin do svalu do 72 hodin od porodu.

 1. trimestr – krevní obraz, krevní skupina a protilátky, protilátky proti syfilis, HIV a HbsAg

  15.-18. týden – biochemický screening

  18.-20. týden – ultrazvuk

  24.-28. týden– orální glukózový toleranční test – k odhalení známek gestačního diabetu. Podává se 75 g glukózy nalačno. Hodnotí se hladina glykémie nalačno, po 1 a 2 hodinách.

  30.-32. týden – ultrazvuk

   

  Od počátku zjištění gravidity co 4 týdny – vyšetření moči, vaginální vyšetření, měření krevního tlaku, sledování tělesné hmotnosti

  Od 32. týdne co 2 týdny

Od 36. týdne co 1 týden

 1. trimestr – krevní obraz, protilátky

  36. týden – kultivace pochvy – screening Streptococcus agalactiae. Kolonizace stretokokem skupiny B je u těhotných žen velice častá. Mohou vyvolat smrtelné záněty plic novorozence, meningitidy. Úmrtnost je vysoká. Vyšetření se provádí v 35.- 38. týdnu gravidity výtěrem z postranní klenby poševní. Antibiotika podáváme v případě předčasného odtoku plodové vody před 37. týdnem, anamnéze plodu s infekcí dítěte, odtoku plodové vody před 12 a více hodinami. Při plánováném císařském řezu se antibiotoka nepodávají.

  Od 38. týdne karditokografie 1x týdně

   V průběhu těhotenství by nastávající maminka měla navštívit 2x zubního lékaře a interní ambulanci. Nechat si provést onkologickou cytologii z děložního hrdla.

Prevence trombembolické nemoci v těhotenství a při porodu

Provádí se u žen, které mají různé poruchy krevní srážlivosti např. Leidenská mutace. Vyšetření trombofilních mutací je vhodné u všech žen s anamnézou trombembolie (osobní i rodinnou), opakovanými časnými těhotenskými ztrátami, nitroděložní růstovou retardací, pravděpodobnost předčasného porodu. Kumarinové deriváty mají teratogenní účinky na plod, volí se metoda heparinizace – podání Heparinu a nízkomolekulárních heparinů. Aplikují se 1-2x denně z předem připravených stříkaček.

Screeningové programy v těhotenství mají za úkol včas odhalit patologie, které jsou důvodem k léčebným zásahům či ukončení těhotenství, ať již ze strany matky či ze strany plodu.

Zdroj:

Fait T., Vrablík M., Češka R.: Prevetivní medicína, Maxdorf, Praha 2011

Leave a Reply