Posted on

Již stovky operací a nepočítaně dětských úsměvů má za sebou tým MUDr. Jitky Vokurkové, primářky Oddělení dětské plastické chirurgie FN Brno. Právě ona u nás v roce 2005 poprvé provedla operaci rozštěpu rtu již v prvním týdnu života dítěte.

Neustálý vývoj na poli medicíny si v minulých letech vyžádal úzkou specializaci v řadě oborů, dětskou plastickou chirurgii nevyjímaje. V návaznosti na dětskou anesteziologii, pooperační a intenzivní chirurgickou péči a léčbu pediatrickou je možné provádět zákroky od nejranějšího věku.
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D., je v Dětské nemocnici FN Brno od roku 2004 specialistkou pro léčbu dětí s vrozenými vývojovými vadami, dětskými nádory a poúrazovými stavy. Když bylo v roce 2011 při Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno vytvořeno samostatné Oddělení dětské plastické chirurgie, stala se MUDr. Vokurková výběrovým řízením jeho vedoucí lékařkou.

Nejčastějšími zákroky jsou operace pro vrozené vývojové vady obličeje – rozštěpy. Léčba vrozených vad vyžaduje komplexní mezioborovou spolupráci. Díky vybavení Dětské nemocnice FN Brno, zkušenostem neonatologů z Pediatrické kliniky, dětských anesteziologů z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace a zkušenostem primářky Vokurkové jsou od roku 2005 jako první v ČR prováděny operace rozštěpu rtu od prvního týdne života. Dodnes bylo v prvním měsíci operováno 235 novorozenců s rozštěpem rtu všech typů. Pro rozštěp patra jsou děti ve FN Brno operováni od 6 měsíců věku. Další stovka pacientů je operována každoročně pro jiné diagnózy.
K nejzávažnějším prováděným zákrokům však patří chirurgická léčba benigních i maligních nádorových onemocnění kůže a končetin, prováděná ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie. Při vrozeném výskytu je nezbytné provádět zákroky od novorozeneckého období.
Pro zlepšení komplexní léčby obličejových rozštěpů prim. MUDr. J. Vokurková v roce 2008 spoluzaložila Nadační fond Šťastný úsměv (www.rozstepy.cz).

Kontakt: Prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D., e-mail: jvokurkova@fnbrno.cz, Oddělení dětské plastické chirurgie KDCHOT FN Brno

Ilustrační foto: http://stastny-usmev.cz/

Zdroj: http://www.florence.cz

 

Leave a Reply