Posted on

Jak jistě mnozí víte, 14. listopadu 2011 se konala v Primátorské rezidenci v Praze oslava Mezinárodního dne předčasně narozených dětí, která byla završena udílením cen Purpurové srdce. Slavili jsme ale více než zodpovědně, a tak Nedoklubko spolu s Českou neonatologickou společností uspořádalo v dopoledních hodinách velice přínosný seminář na téma Péče o lehce nezralé novorozence, na kterém přednášely špičky české neonatologie, které pak v odpoledních hodinách vystřídaly tři dámy přednášející na téma Komunikace mezi zdravotníky a rodiči předčasně narozených dětí. Semináře se zúčastnily sestřičky z řad JIP, RES a intermediálních oddělení, které měly rovněž možnost účastnit se neméně zajímavého workshopu pod vedením Markéty Křížkové na téma polohování novorozenců, kde se mohly seznámit s novými technikami v této oblasti.
Celé dopoledne bylo vydařené a v přestávkách se mohly sestřičky i lékaři nejen občerstvit, ale také nahlédnout do stánků Abbott Laboratories, Nakladatelství Portál, Drobci – Markéta Křížková, Nestlé Česko, ale také projektu Mámy pro mámy, kde si mohli zakoupit, a také zakoupili, klubíčka jako přívěsky na mobilní telefony, čímž přispěli do toho projektu.
Dopolední a odpolední část byla za námi a některé sestřičky se rozhodly strávit s námi i zbytek dne a kousek večera, a zúčastnit se slavnostního předávání cen Zlatý kulíšek a Purpurové srdce. Večerní část byla neméně vydařená a ceny byly předány pod moderátorskou taktovkou vtipné a milé patronky Nedoklubko o.s. Štěpánky Duchkové, která se při čtení vzkazů lékařům a sestřičkám od rodičů předčasně narozených dětí a výčtu výtvorů od soutěžících o Zlatého kulíška, několikrát málem rozplakala, stejně jako mnozí z nás přísedících. Ještěže dojemnou atmosféru vystřídala vždy příjemná hra na klavír pana Martina Hörnera a my jsme mohli své emoce uklidnit a pokračovat dále.
Výherkyní Zlatého kulíška a prvního místa hned ve dvou kategoriích – pletené čepičky a bačkůrky – byla vyhlášena paní Anna Fuková z Bechyně Senožat, která vytvořila neuvěřitelných 160 kusů čepiček a ponožtiček. V kategorii Pletené, háčkované, šité dečky, svetry, zavinovačky a  polohovátka pak zvítězila paní Hana Rosecká, která napletla 59 kusů svetříků pro nedonošené kulíšky. Náš dík ale patří nejen těmto dámám. Děkujeme rovněž všem, kteří se do soutěže zapojili a pomohli tak Nedoklubku nasbírat rekordní počet potřeb pro miminka, které rádi předáme na oddělení Perinatologických a Intermediálních center.   
Následně byly vyhlášeny ceny Purpurové srdce, kdy tuto cenu v kategorii Osobnost České neonatologické společnosti získala MUDr. Magdalena Paulová, CSc., která je nejen bývalou primářkou pediatrického oddělení FTN, ale také předsedkyní Národního výboru pro podporu
kojení. Osobností veřejného života se stala MUDr. Daniela Marková, která vybudovala Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží. Prof. MUDr. Richard Plavka CSc., primář 1. LF UK a VFN, který jako předseda České neonatologické společnosti významně podporuje činnosti našeho sdružení a snaží se o zlepšení péče o předčasně narozené děti a jejich rodiny se pak stal Osobností Nedoklubko. Veřejným hlasování formou sms a vámi, kteří jste hlasovali, pak byla zvolena Osobnost široké veřejnosti, kterou z dvanácti nominovaných kandidátů získal a Purpurové srdce si tak odnesl MUDr. Jan Melichar z VFN.
V uvolněné atmosféře po rozdání cen pak následovalo milé občerstvení, kde všichni přítomní vzájemně podebatovali nad celým dnem, problematice obecně i o odrostlých předčasně narozených dětech.
Záštitu nad celým dnem převzali poslankyně Lenka Kohoutová, Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora Hlavního města Praha a Všeobecná zdravotní pojišťovna, kterým tímto děkujeme.
Generálním sponzorem oslav Mezinárodního dne předčasně narozených dětí byla společnost Abbott Laboratories. Dalšími partnery pak byli časopis Praktická Žena, která nám významně pomohla se soutěží Zlatý Kulíšek a Ponožkovým rekordem, společnost Art Flowers, která zajistila překrásné květiny pro výherce vyhlašovaných cen, společnost MEA Production, která poskytla hostesky a podílela se na organizaci celého dne i večera, mediálním partnerem pak bylo nakladatelství Portál, které rovněž věnovalo ceny do soutěže, studio NADAR poskytlo rovněž ceny pro výherce a nafotilo překrásné fotografie ze slavnostního večera, časopis Motol – In byl mediálním partnerem celého dne, finančními sponzory pak byly společnosti Nestlé Česko, s.r.o. , Alfamedic, s.r.o. , Chiesi CZ, s.r.o. , Dräger Medical, s.r.o. a Gravity, s.r.o. Všem za jejich pomoc a přízeň děkujeme, nesmírně si ji vážíme a doufáme, že nám zůstanou věrni i pro další ročníky Purpurového srdce.
 
Za přednášky děkujeme prof. MUDr. Plavkovi, CSc., doc. MUDr. Zobanovi, CSc., doc. MUDr. Kokšteinovi, CSc., doc. MUDr. Dortovi, PhD., prim. MUDr. Mackovi, MUDr. Chvílové – Weberové, MUDr. Liškovi, RNDr.Ježkovi, PhD., Markétě Purkardové z nadačního fondu Porozumění, Bc. Řezníčkové, Mgr. Petrové a za workshop Markétě Křížkové.
 
Za spoluorganizaci, moderování denní části i tiskové konference děkujeme Hance Potměšilové ředitelce NFOZP stejně jako Štěpánce Duchkové za moderování slavnostního večera.
Nedoklubko o.s. a  Česká neonatologická společnost.

Autor: Hana Zemanová, šéfredaktorka Nedoklubko o.s.
Zdroj: www.Nedoklubko.cz

 

Leave a Reply