Posted on

V minulém příspěvku jsme hovořili o tom, jak Nedoklubko pomáhá předčasně narozeným dětem i rodičům těchto malých kulíšků. Kdo vlastně ocenění za péči o ně získal?

Purpurové srdce České neonatologické společnosti  

Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.v roce 1972 promoval na Fakultě dětského lékařství UK, později  2. lékařské fakulty v Praze- Motole. V průběhu studia působil na Fyziologickém ústavu AV. Po té pracoval od roku 1973 na I. dětské klinice Fakulty dětského lékařství. Své zkušenosti sbíral i během stipendijních pobytů v Dánku, Finsku a Spojených státech. V roce 1993 získal titul docenta v oboru dětského lékařství.

Jeho novorozenecké oddělení spolupracuje již delší dobu s Ústavy fyziologie a patologické fyziologie. Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. se věnuje léčebně preventivní péči v oboru neonatalogie, výuce studentů a doktorandů, ale i vědě a experimentální medicíně.

Purpurové srdce Nedoklubka

Dagmar Holáje matkou dvou dětí. Píše pod pseudonymem Edith Holá. Je editorkou a spoluautorkou knihy Pohádky pro kulíšky (2011), která je určena pro čtení předčasně narozeným dětem v nemocnici. Projekt os Nedoklubka Pohádky pro kulíšky koordinuje. Napsala autobiografickou knihu Cesta k mým matkám. Ukázky z knihy publikovala na internetu, kde získaly velký ohlas. Pracuje v médiích.

“Dáša si Purpurové srdce zasloužila několikanásobně. Upřímně jí záleželo na tom, aby pohádky spatřily světlo světa a dostaly se mezi rodiče a děti. Stala se zapálenou pohádkovou bojovnicí a my jsme jí za to vděčni. Všichni věříme, že čtení pohádek dětem v inkubátorech či dětem nemocným má léčivý vliv na děti i rodiče samotné”, řekla Klára Csirková, předsedkyně občanského sdružení Nedoklubko.

Rada občanského sdružení Nedoklubko se rozhodla udělit Purpurové srdce Dagmar Holé pro její neutuchající snahu o podporu rodin s předčasně narozenými dětmi “pohádkovou” cestou. Sama je autorkou terapeutických Duhových pohádek, z nichž některé jsou součástí knihy Pohádky pro kulíšky. V loňském roce na výzvu Nedoklubka reagovalo 40 autorů, kteří věnovali předčasně narozeným dětem a jejich rodičům 90 básniček, povídek a pohádek. Dagmar Holá pohádky redigovala, vkládala na web, komunikovala s autory a ilustrátory. Zasadila se o knižní vydání části došlých pohádek.

Ty jsou určeny především pro četbu nemocným a předčasně narozeným dětem pro svou povzbudivou a léčivou sílu. Nejenom, že děti slyší rodičovský hlas, který je pro ně symbolem bezpečí, ale rodiče při četbě mohou snáze překonat rozpaky v neosobním nemocničním prostředí a zapomenout na svůj strach a obavy o život dítěte. Více na www.pohadky.nedoklubko.cz

Purpurové srdce rodičů pro zdravotní sestru

Martina Šimůnková  po  ukončení SZŠ v roce 2001 studovala VOŠ v oboru Diplomovaná zdravotní sestra. V roce 2011 ukončila Specializační studium pro zdravotnické pracovníky nelékaře zakončené atestační zkouškou v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii a neonatologii, a to ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Centru pro vědu a vzdělávání.

Od roku 2002 se věnuje stále své profesi jako diplomovaná dětská sestra, nejdříve na Dětském oddělení v nemocnici v Brandýse nad Labem, poté na Gynekologicko – porodnické klinice 1. LF a VFN a nakonec na Novorozenecké jednotce intenzivní a resuscitační péče a Novorozeneckém oddělení JIRP v ÚPMD Podolí, kde pracuje dosud.

Ráda jezdí na kole a cestuje po světě.

Pro práci s dětmi byla rozhodnuta hned od počátku studia na zdravotní škole. K práci s nedonošenými miminky ji ale nakonec přivedla vlastně náhoda. Této náhody však nikterak nelituje a i přestože je to práce fyzicky a především psychicky náročná, má ji moc ráda.

Purpurové srdce rodičů pro lékaře

MUDr. Drahomíra Jančářová  po gymnáziu vystudovala Lékařskou fakultu UJEP v Brně. V roce 1984 jí byl udělen titul MUDr. A od té doby pracuje na Neonatologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Brně. Od roku 2009 vyučuje mediky na Lékařské fakultě. Během své profese složila specializační atestace z oboru neonatologie a pediatrie.

Nejvíce miluje svou rodinu, divadlo, četbu a přírodu.

Na otázku: Co byste si přála změnit ve své nemocnici?  Na svém oddělení? Ve zdravotnictví? Kdybyste měla třeba kouzelný prsten?” odpovídá: “Byla bych ráda, kdyby se nemuselo zdravotnictví potýkat s nedostatkem peněz. Chtěla bych, aby se zjednodušila administrativa a zdravotnický personál měl více času se věnovat pacientům a rodičům. Více času si s nimi třeba jen popovídat a uklidnit je.”

Všem ze srdce gratulujeme.

Zdroj: www.nedoklubko.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

One Reply to “Životopisy čtyř osobností oceněných cenou Purpurové srdce”

Leave a Reply