Posted on
  • Vývoj fetoplacentární jednotky je v organismu ženy považován za aloštěp, to znamená štěp mezi dvěma jednotlivci stejného rodu, ale s rozdílným genotypem.
  • Teorie o přijetí těhotenství organismem matky jsou početné.
  • Virové a bakteriální infekce u těhotné jsou spojeny s vyšší morbiditou i mortalitou, dochází ke snížení mateřských protilátek IgG, IgA,IgM, snížení buněčné imunity.
  • Poševní epitel, děložní hrdlo a hlenová zátka brání ascenzi infekce, plodová voda má antimikrobiální účinek, pokud jsou tyto bariéry odstraněny představuje dutina děložní s vyvíjejícím se plodem ideální prostředí pro růst mikroorganismů.

Leave a Reply