Posted on
  • objem krve se zvětšuje o1000- 1500 ml
  • zrychlená produkce erytrocytů, závisí na množství železa, je nutná zvýšená nabídka železa těhotné / potřeba 18-21 mg denně/, proto je většinou v těhotenství nutná medikace FE preparáty.
  • počet erytrocytů relativně klesá jako následek fyziologické hemodiluce v těhotenství, přestože se jejich počet zvyšuje o 25%,
  • klesá jak hemoglobin, tak hematokrit- nejvíce v II trimestru, kdy dochází k rychlému nárůstu krevního objemu.
  • zvyšuje se produkce leukocytů, prům hodnoty v těhotenství 10 000 až 12 000 /mm3, v průběhu porodu až 25 000
  • snížení plasm. bílkovin, zvýšení sedimentace erytrocytů
  • zvýšení plasm hladiny fibrinu a fibrinogenu

Leave a Reply