diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Bohuslužba za předčasně narozené dětičky

MojeBříško.cz – těhotenství, porod, péče o dítě | Magazín o těhotenství, mateřství

Na světě není nic tak velkého, jako povolání člověka k životu“ (Leclercq)

Narození dítěte je zázrak, dar a naděje vtělená do přicházejícího človíčka.

Od pradávna doprovázely zrod života rituály uvítání a příchod dítěte byl oslavován.

Vedle narození zdravého dítěte, vedle radosti ale tisíce let stála bolest a prázdnota po dítěti, které při porodu zemřelo. Medicína druhé poloviny 20. století a medicína současnosti umí za pomoci dokonalé techniky pomoci i dětem, které by před pár desítkami let byly odsouzené k úmrtí. Poslední dvě desítky let minulého století se bouřlivě rozvíjel obor neonatologie. Péče o nedonošené děti a nemocné novorozence je čím dál dokonalejší. Hranice, kdy je schopen nezralý človíček přežít a žít dále (hranice životaschopnosti- viability) je posouvána stále do nižších týdnů gestačního věku.

V souvislosti s tím se objevuje množství etických otazníků a nejistoty. Kam až lze pomocí techniky a medicínského umu jít. Odkdy je “dobré” zachraňovat těžce nevyzrálé novorozence. “Dobré” v tomto smyslu je různě dobré různými úhly pohledu. Dobré pro statistiky přežití a dlouhodobé nemocnosti může být jinak dobré nebo nedobré pro rodiče a dítě.

V každém případě se rodí člověk a je člověkem bez ohledu na 500 či 750 g své váhy.  Je člověkem ze své podstaty. Ne vždy je dopřáno malému nezralému miminku přežít. Míra nezralosti v komplexu fungování tělíčka může být tak velká, že při nejlepší snaze a pomoci úžasně dokonalého přístrojového vybavení malé miminko umírá.

V současné době miminka, která se vejdou do dlaně většinou přežívají. Hranice schopnosti přežít je v současnosti v ČR 24. týdnů. Tak jak se zlepšují možnosti léčebné péče, zlepšuje se i vyhlídka na život bez omezení a handicapů. Z těchto a mnoha jiných důvodů se za poslední desítky let vytvořila skupina pacientů, bývalých dětí nedonošených, která má své specifické zdravotní, psychické a i výchovné obtíže.

K těmto dětem patří jejich rodiče, kteří byli při porodu dítěte vážně psychicky traumatizováni právě předčasným narozením. Předčasný porod a nemoc novorozence provází velký strach o toto dítě. Místo radosti a uvítání, která k porodu patří, prožívají rodiče nedonošeného nebo nemocného dítěte šok v rovině těla i duše. Prožívají reálný pocit selhání, viny, strach a zoufalství. Není to jen jednorázový děj- péče o těžce nezralé nebo závažně nemocné dítě je péči intenzivní a dlouhodobou. Rodiče jsou nastaveni od přírody k ochraně dítěte- intenzivní péče dítě odděluje od rodičů, vytrhává je z náruče mámy proto, aby mohla zachránit. Touha maminky chránit je opakovaně zraňována léčebnými zásahy nutnými pro přežití.  Zásadně nutná vazba mezi matkou a dítěte, která víceméně automaticky vzniká při porodu, je narušena ve své podstatě. Maminka i táta se vztahu k dítěti musí učit. Z toho může pramenit dlouhodobá nejistota v péči o dítě, neadekvátní strach a obrovská touha stále chránit.

To že miminko vyzrává několik týdnů mimo tělo maminky se promítá do vnímání celého jeho organismu i do vyzrávání jemných nervových struktur a propojení mezi nimi. Z toho mohou pramenit obtíže ve smyslovém vnímání, obtížná možnost sebeuklidnění dítěte i různě závažné hybné poruchy. I jiné orgánové systémy mohou být ve svém vývoji trochu jinak nastaveny a dítě může mít více zdravotních obtíží. Nad vývojem dítěte těžce nezralého nebo nemocného tak visí množství otazníků. I když je propuštěno miminko, které nazve lékař jako zdravé, stejně ty otazníky zůstávají v mysli rodičů….

Poslední tři desítky let se krystalizuje skupina rodin, která vychovává dítě, jež se narodilo s nízkou porodní hmotností / pod 2500 g/, mělo různý stupeň nezralosti a s tím souvisejících obtíží. Péče o tyto děti a rodiny / neboť dítě a rodiče nelze oddělit/ se stává stále náročnější objemem i nároky na kvalitu a komplexnost. U nezralého dítěte nejde jen o nevyzrálost plic, ale o nevyzrálost celkového fungování jeho tělíčka. Proto i péče o tyto děti musí být komplexní. Měla by zahrnovat péči o fyzické zdraví, včasnou rehabilitaci hybnosti a smyslů je-li třeba. Musí zahrnovat péči o rodiče a další péči o zdravý psychosociální vývoj dítka v kontextu rodiny a školy. Od porodu po následnou péči o tyto děti a rodiny jde o péči náročnou pro rodiče i zdravotníky.

Pacientská skupina nedonošených dětí a zachráněných těžce nemocných novorozenců se vyčlenila zponenáhlu i tak, jak počet přežívajících miminek roste. /v současnosti jde téměř o  8 % dětí nízké porodní hmotnosti/ t.j. cca 9 000 rodin ročně. Situace je obdobná v celé Evropě. Proto byl 17. listopad vyhlášen dnem předčasně narozených dětí.

V rámci připomínky palčivosti péče o tyto děti a jejich rodiče se uskuteční řetěz akcí v ČR. Neziskovou organizací, která se o rodiny nedonošených dětí stará je  o.s. Nedoklubko.

Spektrem péče Nedoklubka je hlavně psychická podpora a rodičů, vydávání informačních a edukačních materiálů, osvěta mezi rodiči a faktická pomoc prostřednictví sítě “pomáhajících ” maminek. Jde převážně o projekty podpory.

Člověk je nejen bytostí tělesnou a rozumovou, ale veškerý jeho život se odehrává i v dalších rozměrech. Dítě vstupuje do vztahů k rodině a okolí, dozrává do vztahu k sobě a hodnotám univerzálně lidským a člověka přesahujícím.

Bohoslužba, věnovaná nedonošeným dětem a jejich rodičům je připomínkou všech rozměrů života člověka.

Je věnována dětem zdravým- původně nedonošeným, dětem, které zdravé být nemohou.  Je vzpomínkou na děti, které při porodu a po porodu zemřely a jejich rodičům, kteří tuto bolest nesou celým životem. Je věnována těm, kdo se o miminka “do dlaně” po porodu a celé následné roky starají. Protože bez síly vzájemné mezilidské pomoci a někdy i pomoci osudu tato péče dlouhodobě vyčerpává, vede k slzám, narušeným vztahům a bolesti.

Bohoslužba se uskuteční v sobotu19.11. 2011 ve 14:30 v  kapličce postavené ke Cti Panny Marie. Kaplička byla postavená v roce 2010 jako poděkování dědečka za život a zdraví těžce nezralých dvojčátek. Mši svatou bude sloužit prezident Diecézní charity Hradec Králové Otec Josef Suchár.

Vzpomínková bohoslužba je pořádaná  o.s. Nedoklubko v rámci oslav dne nedonošených dětí spolu s Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

 Záštitu převzala Nemocnice Havlíčkův Brod.

Kaplička se nachází u hlavní silnice spojující Havlíčkův Brod a Jihlavu naproti obce Antonínův Důl a je viditelná přímo ze silnice.

Rodiče, kteří by rádi nechali na bohoslužbě zaznít přímluvu za svoje dětičky, mohou napsat na zemanova@nedoklubko.cz. Je zde potřeba uvést jméno dítka, které bude na mši přečteno.

Zdroj: www.Nedoklubko.cz, Hana Zemanová

Autor: MUDr. Magdalena Chvílová – Weberová

Přečtěte si také:

  • Alexa – Cvičitelka koní: Nečekaná výzvaAlexa – Cvičitelka koní: Nečekaná výzva Alexa se konečně dočkala. Ve stáji slavného skokového jezdce Haralda Struckata pilně trénovala a nyní může s hřebcem Chicolem nastoupit do své první závodní sezony. Nic ale není tak […]
  • RoderikRoderik Svátek: 30.duben Domácí podoby: Rod, Rody, Rodan, Rodouš Původ: německý Význam: slavný mocí, slavný vládce Líbí se Vám toto jméno?
  • Výchova dítěteVýchova dítěte Tato rozsáhlá příručka vám pomůže při láskyplné a důsledné výchově vašich dětí, od kojeneckého věku až do puberty. Ukáže vám, jak řešit každodenní problémy a přitom zachovat harmonický […]
  • Víkend pro ženy v prostředí probouzející se přírody Moravského krasu Víkend pro ženy v prostředí probouzející se přírody Moravského krasu V březnu se uskuteční víkend určený ženám-matkám, ženám na mateřské či na rodičovské dovolené - nazvaný Na víkend bezdětná. Program víkendu pro ženy je složen z aktivit zaměřených na […]
  • Poruchy růstu dětí!Poruchy růstu dětí! Růst je zvětšování množství hmoty a velikosti organismu. Je jedním z hlavních projevů života. Za růst není považována změna hmoty a velikosti, nezpůsobená činností metabolismu, například […]
  • Cvičení na svaly pánevní spodinyCvičení na svaly pánevní spodiny Leh naznak, zkřížené nohy, ruce leží stranou na podložce, dlaní nahoru. Povolte úplně všechny svaly. Nadechněte se pomalu, svaly stále uvolněné, zvláště v pánvi. Vydechujte pomalu, […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.