diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Centrální nervová soustava jako organický základ psychických funkcí – 1. část

MojeBříško.cz – těhotenství, porod, péče o dítě | Magazín o těhotenství, mateřství

Vývoj centrální nervové soustavy (CNS) představuje velmi důležitý předpoklad rozvoje veškerých psychických vlastností a procesů.

Vývoj CNS je uskutečňován pomocí tzv. zrání, což je stav, jehož průběh je určen genetickou informací. Projevuje se v zásadě vzrůstem organizační komplexity a následně vzájemným propojením jednotlivých oblastí. Ačkoliv je vývoj CNS primárně na zrání závislý, mohou jej ovlivňovat i některé další vnější faktory (např. specifická zkušenost pozitivně přispívá na rozvoj mozku, negativní zkušenost jej naproti tomu utlumí).

V rámci prenatálního i postnatálního období prochází vývoj CNS několika fázemi, které se vyznačují změnami v oblasti nervové tkáně (tyto změny mohou nabírat podobu strukturální i funkční). První fáze je spojena se samotným utvářením neuronů, což probíhá na počátku prenatálního období. K migraci neuronů do dané cílové oblasti dochází zhruba v období čtvrtého až šestého měsíce prenatálního věku. Následně dochází k diferenciaci funkcí neuronů. Charakteristikou této fáze je specializace mechanismů, které jsou zodpovědné za syntézu určitých důležitých látek (časově toto období rovněž spadá do prenatálního vývoje). Čtvrtá fáze provázející vývoj CNS se vyznačuje změnami ve vzájemném propojení neuronů, což dotváří jejich strukturálně funkční sítě. Propojení mezi neurony je zajišťováno synapsemi.

K nejzásadnějšímu nárůstu synaptických spojení nedochází v rámci veškerých oblastí stejně. Např. zrakové synapse dosahují nejvyšších hodnot mezi čtvrtým a dvanáctým měsícem života dítěte. Rozvoj je ovlivněn především stimulací zrakového aparátu. Bylo by chybné se domnívat, že vývoj CNS se projevuje pouze tvorbou, důležitou roli sehrává také následný úbytek synapsí. Důvod, proč tomu tak je, je podle všeho vysoká energetická náročnost synapsí, proto je velmi účelné redukovat ta ze spojení, která nejsou potřebná.

Ty ze synapsí, které jsou často aktivizovány, se neztrácejí. Mozek je schopen reagovat na aktuální situace, což znamená, že je s to se přizpůsobit požadavkům prostředí. Ona schopnost CNS adekvátně reagovat na zkušenost je označována jako plasticita.

Na vývoj mozku tedy působí oba vývojové procesy – zrání i učení. Zrání mozku a působení zkušeností je ve vzájemném vztahu. Např. pokud se dítě narodí jako nevidomé, nevyvíjí se centrální vizuální systém obvyklým způsobem, ale bude částečně reorganizován, a to tak, aby sloužil jiným funkcím.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Foto: cs.wikipedia.org/wiki/Synapse

Přečtěte si také:

  • Kdy se dítě narodí?Kdy se dítě narodí? Přesně to nikdy nelze říci, protože nemůžeme přesně stanovit, kdy sperma vniklo do vajíčka. Zpravidla trvá těhotenství 280 dní neboli 40 týdnů. To znamená 10 lunárních měsíců (po 28 dnech) […]
  • Základní změny v organismu ženy během těhotenstvíZákladní změny v organismu ženy během těhotenství Těhotenství a je pro každou ženu velmi významným obdobím života. V těhotenství se mění metabolismus ženy, a to jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Fyziologické procesy v organismu […]
  • KonstanceKonstance Svátek: 8.duben Domácí podoby: Kosťa, Stanka, Konstanta, Týna Původ: latinský Význam: pevnost, stálost, neměnnost Líbí se Vám toto jméno?
  • Známky začínajícího poroduZnámky začínajícího porodu Když se čas těhotenství blíží ke konci, je třeba, abyste dávala pozor na blízké známky porodu. Jsou to pocity děložních stahů, odcházení krvavých hlenů a někdy i odtok vody. Jakmile se […]
  • VendulaVendula Svátek: 6.duben Domácí podoby: Venduše, Venduška, Vendulička, Vendulinka, Dulka, Václava Původ: český Význam: více slavná Líbí se Vám toto jméno?
  • 1. ročník závodů kočárků v Brně1. ročník závodů kočárků v Brně KDY: 18.3.2012, 15.00 hod KDE: na prostranství před hradem Špilberk, Brno Milé maminky, rádio Kiss Hády a výtvarná dílna Loučka vás srdečně zve na 1. ročník závodů kočárků v Brně. […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.