Posted on

novorozenecV Česku se narodí přibližně 115 000 dětí za rok. Počet těch, které se narodí předčasně, však neustále stoupá. Před deseti lety se jednalo asi o 6 % z celkového počtu nově narozených dětí, nyní je to alarmujících zhruba 8,5 %. Přesto je ale Česká republika zemí, která se může „pochlubit” jednou z nejnižších úmrtností novorozenců na světě.

Hranice životaschopnosti u novorozence je v České republice stanovena na 24. týden těhotenství a v Česku je dvanáct specializovaných center, která se soustředí na předčasně narozené děti. Tato střediska pečují o nezralé, ale i zdravé děti, které ale během porodu trpěly nedostatkem kyslíku, nebo jsou postiženy vývojovými vadami a infekcemi.

Péče o novorozence je u nás třístupňová. Na prvním stupni se ošetřují děti zdravé nebo s nepříliš vážným onemocněním. Na dalším se pečuje o děti narozené od 32. týdne těhotenství nebo nad 1500 gramů hmotnosti.

V nejzranitelnější skupině dětí pod 1000 gramů porodní hmotnosti je jich téměř 500. Drtivá většina z nich je pak ve dvou letech bez těžkého postižení. „Šance na přežití a na normální vývoj se zvyšuje i u nejrizikovějších skupin nedonošených novorozenců. Česká neonatologie vykazuje excelentní výsledky i ve srovnání s rozvinutým světem,“ říká MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda České neonatologické společnosti.

Děti nepřipravené na život mimo dělohu

Největším problémem u předčasně narozených dětí je, že ještě nejsou ani zdaleka připraveny na život mimo dělohu. Právě proto se většinou potýkají s řadou zdravotních komplikací. Kromě podchlazení častokrát trpí nezralostí plicní tkáně, kdy dítě přestává dýchat z důvodu ne zcela vyvinutého dechového centra v mozku.

Další problémy spojené s předčasným narozením jsou také chudokrevnost, nezralost ledvin a zažívacího systému. Nedonošené děti mají často také sníženou obranyschopnost a hrozí u nich vyšší riziko infekčních komplikací. Nezralost centrálního nervového systému může způsobit poruchy zraku sluchu či poškození mozku.

Péče o novorozence u nás ale přesto zaznamenala za posledních dvacet let zásadní pokrok. Výsledkem je jedna z nejnižších úmrtností novorozenců ve světě, ale i snížení výskytu trvalého těžkého postižení jako následku nezralosti.

V České republice poskytuje podporu rodinám s předčasně narozenými dětmi občanské sdružení Nedoklubko. To spolupracuje nejen s dětmi a jejich rodiči, ale i s odborníky, kteří pracují na neustálém zlepšování péče o celé rodiny. Sdružení se stalo zakládajícím členem evropské nadace sdružující rodičovské organizace z celé Evropy – EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants).

Na podporu předčasně narozených dětí je vyhlášen 17. listopad Světovým dnem předčasně narozených dětí.

Zdroj: novinky.cz

Leave a Reply