Posted on

dna-testLékaři i na poli umělého oplodnění neustále dosahují obrovských pokroků. Nově mají neplodné páry naději, že se jim již nenarodí dítě s nějakým vážným postižením. Odborníci i v Česku totiž začali využívat genetické testy, které vyšetří embryo již v okamžiku před vložením do dělohy matky. Zvýší se tak schopnost embrya uchytit se v děloze a naopak se sníží riziko potratu či narození dítěte s těžkou vrozenou vadou.

„Vrozené poruchy chromozomů mohou být významnou příčinou neplodnosti, mohou způsobovat opakované potraty či narození dítěte s vážnými vrozenými vadami. Nejznámějším takovým onemocněním je Downův syndrom, způsobený nadpočetným 21. chromozomem. Geneticky abnormálních embryí přitom přibývá úměrně s věkem ženy,“ vysvětluje ředitel kliniky Reprofit International MUDr. Marek Koudelka.

A to je i důvod, proč riziko vývojových vad, potratů či neuchycení embryí je i po umělém oplodnění vysoké, jelikož právě na kliniky reprodukční medicíny nejčastěji dochází ženy kolem 35 let věku. U žen krátce po třicítce se neuchytí až jedna čtvrtina embryí, ke konci třicítky a ve čtyřiceti letech se jedná už o tři čtvrtiny zárodků, proto k testování embryí přistupuje čím dál více párů.

„Pro pár, který podstoupí umělé oplození a v 16. týdnu těhotenství se dozví, že toužebně očekávané dítě má vážnou vrozenou vadu, je rozhodnutí podstoupit přerušení tohoto těhotenství opravdu katastrofou. Obvykle tyto páry již nechtějí pokračovat v léčbě a jít do dalšího rizika. Právě těmto lidem poskytuje tato vyšetřovací metoda naději donosit a porodit zdravé dítě,“ dodává Koudelka.

Unikátní metoda

Unikátnost metody kliniky Reprofit International, Masarykovy univerzity v Brně a anglické společnosti Oxford Gene Technology spočívá v tzv. vysoce hustotních oligonukleotidových DNA čipech. Ty obsahují 15 000 – 60 000 DNA sond, které zaručují vysokou přesnost záchytu chromozomových abnormalit a díky tomu má metoda největší výpovědní hodnotu o stavu embryí a také více možností využití než běžně používané DNA čipy.

Zdroj: novinky.cz

Leave a Reply