Posted on

2660556Kouření cigaret

Cigaretový kouř obsahuje množství chemických látek, které poškozují lidské zdraví. Škodlivé látky procházejí do krve těhotné ženy i plodu. Rodí se pak novorozenci s nízkou porodní váhou, zvyšuje se výskyt vrozených vývojových vad. K nejsmutnějším následkům patří syndrom náhlého úmrtí kojenců. Ve většině popisovaných případů se jako příčina úmrtí dětí ukázalo kouření matek dětí, a to již v období těhotenství. Některé kuřačky přestávají v těhotenství kouřit, aniž jsou o neblahém účinku cigaretového kouře poučeny, ztrácejí prostě na kouření chuť. Těmto ženám radíme, aby se ani po porodu ke kouření nevracely.

Drogy

Rostoucí počet lidí závislých na drogách je smutným faktem současnosti. Naneštěstí jsou mezi závislými lidmi na drogách i mladé ženy ve věku, kdy chtějí mít děti. Mezi nejčastěji užívané drogy patří pervitin, extáze, kokain, léky proti nespavosti. Lidé, kteří podlehli drogám, poškozují své zdraví. Když bere drogy těhotná žena, poškozuje tím nejen zdraví své ale i dítěte. Vlivem požívání drog hrozí plodu poškození ledvin, vznik srdeční vady, poruchy vývoje mozku, snížená inteligence. Některé plody odumírají již v průběhu těhotenství.

Užívání některých léků

V dřívějších dobách některé ženy s oblibou užíval železitá vína, domnívaly se, že tím prospějí zdravému vývoji plodu. Zkušenosti lékařů, však jasně ukázaly, že mnohé kapičky, tabletky a pilulky bývají nejenom neúčinné, ale mohou být i škodlivé pro plod, zvláště jsou-li užívány v prvních třech měsících těhotenství. Pak se mohou narodit děti těžce postižené. Choroby se však těhotným ženám nevyhýbají. Může se objevit chřipka, katar průdušek i jiné běžné choroby. V takových případech by se těhotná měla vždy poradit s lékařem, který rozhodne jaký lék je v daném případě nejvhodnější.

Samovolný potrat

Samovolným potratem se odborně nazývá vypuzení mrtvého plodu z dělohy v době do konce 28. týdne těhotenství. Pojmenování samovolný potrat se používá proto, aby se tento druh potratu odlišil od umělého potratu, který se někdy provádí ve zdravotnických zařízeních na základě žádosti ženy, odůvodněné například zdravotním stavem sociálními podmínkami, věkem, apod. Samovolný potrat se vyskytuje asi u 10% těhotných žen. Příčiny mohou být různé: nemoci přenosné ze zvířat na člověka (toxoplasmóza), vývojové vady dělohy, kouření s následným poškozením plodu, náhle uleknutí, osobní tragedie. Počínající potrat se většinou ohlásí slabými bolestmi v podbřišku, případně i bolestmi v kříži. Důležité je, aby těhotná žena, pokud by se u ní zmíněné potíže vyskytly, neprodleně vyhledala lékaře. Při včasném léčení je značná naděje na vyléčení, později se možnost vyléčení snižuje. Pokud potrat plodu přece jen nastane, zjistí lékař jeho příčinu, aby mohla být včas odstraněna. Takovým způsobem lze zabránit opakování potratu v příštím těhotenství.

Vcestné lůžko

Plodové lůžko, dodávající plodu z mateřské krve výživné látky a kyslík, se za normálních okolností vytvoří na vnitřní straně dělohy v určité vzdálenosti od vnitřní děložní branky. Někdy se však plodové lůžko vytvoří tak, že překrývá částečně nebo úplně děložní branku. Protože pak zmenšuje prostor cesty, kterou má plod projít při porodu, bylo pojmenováno vcestné lůžko. Je to nepravidelnost vyskytující se pouze ojediněle, a to přibližně u jedné že 600 těhotných žen. Nejdůležitějším příznakem, který upozorní, že se vytváří vcestné lůžko, bývá krvácení z rodidel, které se objeví většinou až v druhé polovině těhotenství. Nebezpečí vcestného lůžko spočívá nejen v tom, že může znesnadňovat porod, nýbrž také v ohrožení ženy krvácením již během těhotenství. Proto je při krvácení z rodidel nutní neprodleně vyhledat lékaře. Pokud vcestné lůžko překrývá vnitřní děložní branku jenom částečně, bývá možný normální porod. Překrývá-li však vnitřní děložní branku úplně, pak je nutno provést porod císařským řezem.

Pozdní gestóza

Onemocnění, postihující některé ženy ve druhé polovině těhotenství. Projevuje se otoky nohou, vysokým krevním tlakem a bílkovinou v moči. Vznik pozdní gestózy se obyčejně ohlásí náhlým přírůstkem tělesné hmotnosti. Brzy na to se objeví otoky dolních končetiny, později v podbřišku a na rukou. V dalším průběhu se zvýší krevní tlak. Zjistí-li lékař pozdní gestózu u ženy, doporučí vhodnou životosprávu a předepíše účinné léky. Obojí je nutno přesně dodržovat. V závažnějších případech doporučí lékař léčení na porodnickém oddělení, zabrání se poškození stavu těhotné ženy i plodu.

Zdroj: Trča S.: Budeme mít děťátko, Grada, Praha 2009

Foto: www.freepik.com

Leave a Reply