Posted on

■ Uvědomění si nového životního stylu (od té chvíle, kdy matka pozná, že je těhotná, nikdy už nebude sama, má dítě – navždy, prožívá nové mikroklima).
■ Dobrá komunikace mezi manželi (matka má mít právo mluvit o všem, co prožívá, měla by však vyslechnout i manžela).
■ Důležitá je také komunikace matky, otce, popřípadě staršího sourozence s ještě nenarozeným dítětem.
■ Matce samozřejmě pomáhá i správná životospráva.
■ Tělocvik po dobu těhotenství i po něm.
■ Účast na předporodní přípravě.


■ Návštěva porodnice, seznámení se s prostředím, personálem a zvyklostmi daného zařízení, kde chce matka sama nebo v přítomnosti otce rodit.
■ Dostatek odpočinku, sledování klidných filmu i poslech zklidňující hudby, ne drastické filmy nebo heavymetalová hudba (může matku rozrušit, zneklidnit…)

■ Možnost žít v těhotenství podobně jako před otěhotněním (v tom smyslu, že matka chodí do práce, může se po dohodě s lékařem – pokud je to nutné – dál věnovat koníčkům, na které je zvyklá…).

■ Vědomí, že se manžel – otce dítěte – zajímá o matku, dítě a podílí se na všem novém; oba spolu o všem komunikují.

Zvláštní důraz se klade na účast v předporodních přípravách, které se konají v okolí bydliště těhotné matky. Pro matku je velmi důležité, aby kurz především zahrnoval informace:

■ těhotenství, jeho prožívání, správné výživě, o fyzických i psychických změnách (aby se mohla matka orientovat v tom, co se s ní právě v tomto období děje);
■ správné přípravě na porod (úlevové polohy při porodu, správné dýchání, tlačení, masírování…);
■ kdy odejít do porodnice;
■ všem, co se s matkou v porodnici děje;
■ poporodním období (z hlediska matky, otce i dítěte);
■ správné technice kojení a o péči o dítě.

Všech lekcí by měl mít právo se účastnit i otec, bez ohledu na to, zda bude u porodu nebo nebude – pomůže mu to lépe se orientovat v tomto, pro oba tak novém, období.

Pokud matka navštěvuje předporodní přípravu mimo porodnici, je dobré i přesto vybrat porodnici, kam se muže zajít podívat ještě před porodem a seznámit se s prostředím.

Další lekce, které porodnice nebo porodní asistentky případně nabízejí, jsou pro matku také velmi užitečné, uvedený kurz je pouze základní. Přípravy na porod je dobré se účastnit, žena se dozví, co ji čeká, jak se má chovat a co muže udělat pro lepší průběh porodu. Matce i otci to pomáhá před porodem, v jeho průběhu i po narození dítěte.

Za velmi důležité považuji mít možnost na jednotlivých lekcích o daném tématu diskutovat a vyzkoušet si některé praktické dovednosti, například dýchání, tlačení, masáže…, aby nebyli matka nebo oba rodiče jen pasivními posluchači.

Zdroj: Špaňhelová I.: Dítě – vývoj a výchova od početí do tří let, Grada, Praha 2003

Foto: www.freepik.com

Leave a Reply