Posted on

Člověk se vyvíjí podle prostředí, ve kterém žije – alespoň do určité míry. Dítěti dáváte svou zdatnost zdraví i složení organismu. Dáváte mu tedy i své nedostatky, tělesné a duševní vady, rodové nemoci. Zákony dědičnosti známe již od J.G.Mendela. Praxe potvrzuje dědičnost barvy očí, vlasů temperamentu. Čekáte – li dítě, nikdo na světě vám nezaručí, že porodíte dítě s modrýma očima jaké má otec, nebo tmavými vlasy jaké máte vy. Může se však říct, že budete – li mít 100 dětí, bude jich 25 mít určitý znak vašeho rodu a 75 bude mít určitý znak odlišný, který se rovněž ve vašich dvou rodech vyskytoval.

Leave a Reply