Posted on

Jde tu o dvě otázky: dá-li se při početí rozhodnout o pohlaví dítěte a dá-li se poznat v těhotenství, bude-li to hoch či dívka.

První otázka nebude tak brzy rozluštěna. Jde o důležité zákony zachování lidského rodu a je v jeho zájmu, aby rovnováha mezi mužským a ženským pohlavím zůstala zachována. Kdyby rodiče mohli rozhodovat a všichni by chtěli chlapce, nastala by brzo velká porucha rovnováhy v životě. Stále se rodí i něco více hochů než děvčat, bez našeho přičinění.

Druhou otázku lze už v dnešní době poměrně snadno řešit. Díky stále lepším ultrazvukům a vyšetření se pohlaví dítěte dá odhalit ve velmi brzkém stádiu těhotenství.

Leave a Reply