Posted on

Nasvítíme purpurovou barvou celý svět? Proč ozdobila Emauzský klášter purpurová barva? Klára Csirková, předsedkyně občanského sdružení Nedoklubko, o.s.

“Jsem matkou dvojčat, která se narodila o 12 týdnů dříve. Zkušenost bezbřehého strachu o život vlastních dětí poznamená každého rodiče. Proto mnozí z nás cítí potřebu pomáhat novým rodičům nedonošených dětí a ulehčit jim tak těžké začátky,” řekla Klára Csirková, předsedkyně Nedoklubko, o.s.
Naše občanské sdružení poskytuje rodinám nejenom kvalitní informace na webovém portálu a sociálních sítích, ale i odborné a laické poradenství. Naším cílem je podpora nedonošených dětí a jejich rodin, a ve spolupráci s odborníky i vyvolání systémových změn vedoucích k trvalému zlepšování péče o předčasně narozené děti a jejich rodiny a tím i zvyšování šancí na snižování či udržení procent úmrtnosti a těžkých postižení.”, sdělila Klára Csirková, předsedkyně sdružení Nedoklubko, o.s.

Občanské sdružení Nedoklubko se stalo zakládajícím členem evropské nadace sdružující rodičovské organizace z celé Evropy – EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants). EFCNI představila na půdě evropského parlamentu v listopadu 2011 svoje doporučení v dokumentu s názvem CARING FOR TOMORROW , kde apeluje na politické činitele, aby podpořili zlepšení péče o předčasně narozené děti a jejich rodiče v 5 oblastech – prevenci a screeningu, léčbě, vakcinaci a RSV imunoprofylaxi, následné a dlouhodobé péči a v neposlední řadě v oblasti sociální a finanční podpory.

V roce 2011 byl poprvé vyhlášen na 17. listopad Světový den předčasně narozených dětí – World Prematurity Day a to ve spolupráci s americkým the March of Dimes, evropskou Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI (zastupující rodičovská sdružení 20 evropských zemí), africkou Little Big Souls International Foundation a National Premmie Foundation z Austrálie.

U této příležitosti Nedoklubko a Česká neonatologická společnost 20. listopadu předaly v Praze cenu Purpurové srdce čtyřem osobnostem výrazně se zasazujícím v péči o nedonošené děti a jejich rodiny. Dále byla udělena cena Zlatý kulíšek devíti dobrovolníkům vyrábějícím nedostatkové pomůcky a oblečky pro nedonošené děti na novorozenecké JIP v nemocnicích.

Výzvu o.s. Nedoklubko s názvem Dítě nedonošené NEROVNÁ SE postižené – umožní stát tento standard i nadále udržet? odevzdali rodiče s dětmi den před akcí náměstku primátora Hl. Města Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mgr. Ivanu Kabickému a poslankyni PSP ĆR Lence Kohoutové.

Purpurová barva, symbol předčasného narození, nasvítila od 16.30 – 23.30 hodin průčelí Emauzského kláštera na Palackého náměstí v Praze různými dynamickými efekty. Nedoklubko se tak připojilo k celosvětové iniciativě, která má za cíl upozornit veřejnost na zvyšující se procento předčasných porodů. V loňském roce svítil purpurovou barvou např. Empire State Building v New Yorku.

Generálním partnerem oslav v ČR je společnost Abbott Laboratories, s.r.o., www.abbott.cz

Zdroj: www.nedoklubko.cz

 

Leave a Reply