Posted on

Miminka potřebují dvojnásobek spánku než dospělí. Pro kojence je spánek velice důležitý, pro jeho náladovost, pozornost i soustředění se na okolní svět. Kojenecká doba spánku je pro něj natolik důležitá jako potrava, kterou potřebuje pro život. Spánek je také důležitý ve vývoji centrálního nervového systému dítěte. V bdělém stavu vnímá dítě každý zvuk a pohyb jako něco nového, protože ještě není schopno rozlišovat zvuky a pohyby. Během spánku si může dítě plně odpočinout a vypnout, čímž dobije energii. U dětí rozlišujeme dva spánkové cykly:

– aktivní spánek (REM = spánek s rychlým pohybem očních víček) dítě sebou škube, usmívá se nebo kmitavým pohybem otvírá oči. Tělo miminka je uvolněné, ale mysl je velmi bdělá.

– hluboký spánek (NREM neboli Non-Rapid eye movement) přesně se neví, co se v mozku dítěte děje.

Centrální nervový systém (CNS) se skládá z mozkové kůry, podkorových center, prodloužené míchy a míchy. Nově narozené dítě má CNS tzv. nezralý, postupně se vyvíjející asi do věku šesti let. Jednotlivé části CNS dozrávají postupně a hrubě lze říci, že motorika dozrává od míchy směrem k mozkové kůře. Novorozenec v období prvního měsíce prakticky pouze leží a jeho pohyby jsou závislé na míšních reflexech, vegetativním nervovém systému (řídí např. činnost trávicího systému) a řízení z prodloužené míchy (zajišťuje např. dýchání či srdeční činnost).

Leave a Reply