Posted on

Porodní bolesti jsou jedinou bolestivou reakcí člověka, která nevzniká z důvodů nemoci. Připravuje ženu na porod. Prožitky porodních bolestí jsou zcela individuální. Závisí na fyzické dispozici a psychické pohodě rodičky.

Každá žena prožívá porodní bolesti naprosto odlišně.  Některé ženy chtějí porod prožít přirozeně, bez využití jakékoli metody porodnické analgezie.  Ty ostatní si dnes mohou vybrat z řady metod tišení porodních bolestí.  I ty ženy, které se rozhodnou rodit bez jakéhokoli způsobu tišení porodních bolestí, by měly mít jistotu, že v případě, kdy bude porod nad jejich síly, mohou dodatečně požádat o pomoc. Zásadou však je, že žádná metoda nesmí ohrozit zdraví matky ani dítěte. Metody tišící porodní bolesti dělíme na nefarmakologické a farmakologické.

Nefarmakologické metody

Mezi nefarmakologické metody tlumící porodní bolesti patří psychologické metody (předporodní příprava, hypnóza, audioanalgezie), akupunktura, akupresura, elektroanalgezie (elektrická nervová stimulace), hydroanalgezie (porod ve vodě), relaxační masáže a  alternativní polohy při porodu.

Podstatou předporodní přípravy je vytvořit u ženy reflexy, které jsou vázány na porodní proces. Vedou k aktivnímu soustředění na jiné podněty, zejména dýchání a svalovou relaxaci.

Hypnóza je velmi časově náročná a vyžaduje přítomnost zkušeného  hypnotizéra. Je založena na izolaci od nepříjemného zážitku a koncentraci na vnesený, příjemnější zážitek.

Audioanalgezie potlačuje pocit bolesti změnou aktivity v mozkové kůře. Podstatou je přístrojově vytvořený šum do sluchátek na uších rodičky. Druhou možností je použití relaxační hudby.

Při akupunktuře dochází k uvolňování vlastních endorfinů a enkefalinů v organismu i k přímému ovlivnění přenosu bolesti.

Elektroanalgezie využívá proměnlivých elektrických stimulů na kůži na obou stranách páteře. Je vhodná především při  křížových bolestech během porodu.

Použití vody u porodu (hydroanalgezie) skýtá několik možností. Porod do vody je stále  velmi kontroverzní. Může ho využít jen zcelazdravá žena.  Relaxační koupele však může využít během porodu téměř každá žena.

Alternativní polohy při porodu stojí v opozici proti poloze na zádech, proti které se namítá její nepřirozenost kvůli gravitační síle. Všude by měl však platit individuální přístup ke každé ženě a pokud probíhá porod bez komplikací, měla by si žena instinktivně najít pro ni nejméně bolestivou a nejpohodlnější polohu.

Zdroj: bumina.cz

Leave a Reply