Posted on

Čas rychle letí a než se nadějete budete shánět dort s jednou svíčkou. Z miminka, které jen leželo a spinkalo, se stal malý človíček, který má velikou představivost a snaží se všechno napodobovat a opakovat. Toto neustálé opakování a napodobování je velice důležité pro osvojení základních sociálních návyků.

V tomto období se začíná dítě vytahovat do stoje a chodí s oporou kolem nábytku. Většina dětí umí s oporou i delší dobu stát, z lehu na břiše se bez problémů posadí, vylezou i na zvýšenou plochu, jako je třeba schod.

Dítě dokáže lézt po čtyřech neuvěřitelnou rychlostí, ale jsou i děti (asi 15%), které začnou chodit bez předchozího lezení. 

Dodržujte zásadu, že při prvních náznacích chůze nekupujte botičky. V tomto období nejsou botičky pro dítě ještě vhodné. Boty jsou dobré až v době, kdy už bude dítě opravdu samo chodit, ale stačí je dávat pouze jen na ven. Botičky totiž ztěžují udržení rovnováhy. Snažte se proto dítěti doma botičky nedávat a nechat ho běhat naboso nebo v ponožkách s protiskluzovou úpravou. První samostatné kroky jsou nejisté a kymácivé. Nohy má dítě široko od sebe, což mu pomáhá udržet lépe rovnováhu. Jakmile si začne více věřit, stane se pohyblivější, nohy se narovnají.

Aby nedošlo k poranění, snažte co nejbezpečněji upravit prostor, ve kterém bude dítě chodit, buďte mu co nejvíce nablízku. Nezapomeňte přitom, že dítě do všeho strká prstíky, všechno zkoumá a ochutnává. Proto dobře uschovejte prací prášky, chemikálie, nebo jiné nebezpečné tekutiny.

Při prvních samostatných krůčcích dítě velice často spadne. Je to pro něho dobrá zkušenost, proto při pádu nereagujte zděšeně a bojácně. Zůstaňte  klidná a reagujte  klidně, aby jste dítě svým chováním od chození neodradila.

Děti začnou tvořit  první slůvka. Většinou jsou to jednoduchá slova, která jsou spojena s blízkými osobami. První slova přicházejí velice pomalu, buďte proto velmi trpěliví. Jakmile slovní zásoba čítá zhruba deset slov, rychlost učení se podstatně zvýší. Slovní zásobu dítěte budete rozšiřovat tím způsobem, budete držet předměty před jeho očima a říkat mu zřetelně a pomalu co to je. Nová slova si nezapamatuje hned, ale častým opakováním se slovo stane součástí jeho slovní zásoby. Dítěti neopravujte jeho výslovnost, mohlo by to poškodit jeho sebedůvěru a už by se nechtělo o další slova pokoušet. V žádném případě, ale neužívejte jeho špatně vyslovená slova. Mohlo by se stát, že by pak tyto chybné výrazy používalo déle, než obvykle.

Již vnímá dobře pochvalu i kárání. Obvykle dokáže uposlechnout jednoduché rozkazy. Vždy když splní nějaký úkol, pochvalte ho.

Do jídelníčku již pomalu zařazujte zeleninu, ovoce, jogurty a maso. Jídlo připravujte bez soli, cukr také silně omezte. Důležité je, aby dítě dodržovalo i správný pitný režim.

Dvanáctý měsíc života

Leave a Reply