Posted on

V brněnském Klokánku je 11 samostatných služebních bytů, ve kterých najde útočiště 40-44 dětí ve věku od několika dnů až do dosažení dospělosti. O děti pečuje 22 tet ( tedy dvě tety na jeden byt), které se u dětí střídají v týdenním intervalu.

Tuto péči doplňují 3 pomocní pracovníci, kteří pomáhají stálým opatrovatelkám s hlídáním dětí, s vařením v bytech, s úklidem. Další podpůrnou péči zajišťuje pediatr, psycholog, sociální pracovnice, speciální pedagog.

Principy péče v Klokánku:

•o děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině naši zaměstnanci – manželský pár, “teta” nebo střídavě po týdnu dvě “tety”,
•V “klokaní” rodině jsou zpravidla čtyři děti, více jen v případě sourozenců nebo krátkodobě (maximálně šest) ze závažných důvodů při naplněné kapacitě,
•Klokánek přijímá děti bez ohledu na věk (tj. již od narození), proto sourozence není třeba rozdělovat
•starší děti se tu učí rodičovskému chování a poskytují mnoho podnětů miminkům a batolatům, u nichž i proto nedochází k opožďování ve vývoji,
•děti se do Klokánku přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu,
•děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte,
•je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády,
•v Klokánku jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou – než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodina, není-li návrat do té vlastní možný,
•naši “klokaní rodiče” musí projít náročným psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim citově vřelé prostředí,
•z Klokánku mohou děti telefonovat domů a rodiče je mohou kdykoli navštěvovat a brát si je na vycházky nebo na víkendy, pokud tomu nebrání závažné důvody nebo pokud je dítě neodmítá.

V Jihomoravském kraji se jedná o jediné zařízení rodinného typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Např. jen v Praze jsou 4. Děti z našeho regionu musí být tak umisťovány v jiných krajích.

Vybudování zařízení Klokánek je zcela v souladu s doporučními Výboru OSN, v nichž je opakovaně poukazováno na nepřiměřeně vysoký – až alarmující – počet dětí v ústavní výchově.

adresa: Michalova 4/2586 Brno
klokanek.brno@fod.cz
www.klokanekbrno.cz
tel.:+420 724 567 507

Zdroj: http://detem.info

 

Leave a Reply