Posted on

Následuje po období novorozeneckém – lze jej tedy ohraničit časově od 1. měsíce do 12 měsíců věku dítěte. Toto období je charakterizováno nejdramatičtějším vývojem dítěte, a to ve všech oblastech.

Nedonošenost

Dítě porozené před termínem (nedonošené, nezralé) nemusí dosáhnout všech vývojových mezníků ve stejné době jako děti donošené. Nicméně dítě narozené 4 týdny před termínem dostihne zpravidla odpovídající vývoj do 1 roku.

Posuzování vývoje lze nejúčelněji rozdělit na :

  1. hrubou motoriku
  2. jemnou motoriku
  3. sociální vývoj
  4. jazykový vývoj 

V následujícím přehledu je uvedeno období, kdy dítě má danou dovednost zvládat. Jedná se pouze o orientační časový údaj s poměrně velkou variační šíří ve smyslu plus i mínus. Každé dítě má svůj individuální harmonogram psychomotorického rozvoje, a tak může zvládnout některé z popisovaných projevů o 1-2 měsíce dříve a jiné naopak o 1-2 měsíce později.

Hrubá motorika

V 6ti týdnech udrží kojenec hlavičku v rovině těla. Ve 3 měsících se již samo nadzvedává z ležící polohy – hlava nezůstává pozadu, ale je držena nad rovinou polohy těla. V 6ti měsících sedí a opírá se o stěnu (bez postranní opory), umí se překulit (dříve z bříška na záda, asi o měsíc později i naopak). V 9 měsících sedí dítě stabilně na podlaze a může se otáčet, aby dosáhlo na hračku, stojí a přidržuje se nábytku. Ve 12 měsících se dítě vztahuje do stoje, drží se nábytku a obchází, první samostatné krůčky.

Jemná motorika

V 6ti týdnech krátce zafixuje houpající se předmět. Ve 3 měsících krátce podrží chrastítko, sleduje pohybující se osobu očima. Po třetím měsíci začíná dítě ohmatávat předměty, a to rukama i nohama. Od 4. měsíce dítě tyto předměty i strká do úst, čímž se s nimi seznamuje a zkoumá jejich vlastnosti nejen zrakově, ale i hmatově. Po 12 měsících věku vkládání předmětů do úst již pozbude významu a považujeme je za zlozvyk. V 6 měsících zvedne hračku z podložky, přendá ji z ruky do ruky. V 9 měsících se dívá po padajících hračkách, šťouchá ukazováčkem do předmětů, donese šálek k puse. Ve 12 měsících uchopuje do pinzety (palcem a ukazováčkem proti sobě), po názorném předvedení tluče kostkami o sebe, postaví 2 kostky na sebe, je schopno si utřít samo pusu plenkou, vhodí minci do pokladničky, snaží se zasunout klíč do zámku..

Sociální vývoj

V 6ti týdnech se kojenec usmívá a/nebo vydává zvuky, když se na něj hovoří. V 6 měsících sahá po chrastítku a třepe s ním, hraje si s nožičkami. V 9 měsících drží, ukusuje a žvýká sušenku, zvoní na zvonek když se mu to předvede, začíná chápat hru. Ve 12 měsících dělá ručičkou pá-pá, tleská rukama, vyprazdňuje skříňku, přikládá při oblékání např. čepici k hlavě, boty k nohám.

Jazykový vývoj

V 6ti týdnech se utiší matčiným hlasem, začíná vokalizovat (brouká a klokotá). Ve 3 měsících se směje a výská radostí. V 6 měsících začíná nesrozumitelně žvatlat, reaguje na emocionálně rozdílný hlasový projev matky. V 9 měsících zdvojuje slabiky (ma ma, da da), napodobuje zvuky, rozumí “ne”, ukáže kde je máma, táta. V tomto období narůstá pasivní slovní zásoba – slova, kterým dítě rozumí. Ve 12 měsících řekne 2-3 slova s významem, podává na žádost hračku, vyplní jednoduchý příkaz (např. “dej mi to”)

Vývoj smyslového vnímání

Zrak:

Od 2. měsíce kojenec otáčí hlavu za lesklými pohybujícími se předměty. Ve 3. měsíci fixuje všechny předměty. V šesti měsících vydrží kojenec fixovat až 30 sekund, otáčí se spontánně. V 9 měsících rozeznává barvy.

Sluch:

V 7.-8. týdnu otáčí kojenec občas hlavu za zvukem, důsledné otočení hlavy lze pozorovat až od 4. měsíce věku. Cílený diagonální pohyb hlavy za zdrojem zvuku se testuje v 7 měsících věku.

Ve 2.-3. měsíci diferencuje kojenec několik tónů. Po 6. měsíci je možno u dítěte pozorovat uspokojení při hudbě a zpěvu, vytváří se již asociace mezi optickým vnímáním a zvukem (tikání u hodin, zvonek u dveří a příchod návštěvy). Slovům začíná kojenec rozumět okolo 9. měsíce.

Chuť:

Vlivem výživy i vnějších podnětů od 6. měsíce věku dítě některé chutě upřednostňuje, jiné odmítá. Toto preferování a odmítání různých potravin má zcela individuální charakter.

Vývoj myšlení

začíná od 9. měsíce věku, kdy dítě cíleně vyvolá účinek, který se dostavil před tím náhodně. začíná používat předměty v ruce jako nástroje – např. si přitáhne hračku tahem za ubrus pod ní.

Leave a Reply