Posted on

V užším slova smyslu je doba od narození do 7. dne věku, obvykle však jsou za toto období považovány první 4 týdny života dítěte, t.j. 0-28 dní. Novorozenecké období je období adaptace, během kterého se porozený plod přizpůsobuje podmínkám mimoděložního prostředí. Všechny fysiologické funkce jsou v tomto období charakterizovány nižší výkonností.

Spánek je pro novorozence hlavní náplní. Představuje asi 90% času. Novorozenec se budí pouze za účelem jídla, a ihned po nasycení znovu usíná. Cyklus spánek/bdění je obvykle čtyřhodinový s velkou variační šíří. 

Pláč je projevem nespokojenosti novorozence – nejčastěji se jedná o projev hladu, ale i zimy, horka, nebo bolesti.

Smysly v novorozeneckém období jsou ve fázi vývoje:

Zrak: Od prvního dne života dítě rozeznává pouze světlo a tmu. Novorozenec strabuje a nefixuje. Od 10. do 24. dne novorozenec fixuje jasně osvětlené předměty.

Sluch: Novorozenec reaguje na ostré a silné zvuky. Mrká, pláče, nebo se poleká (záškuby celého těla).

Dítě je schopno vnímat již od prvních okamžiků života hlas matky a rovněž tak uklidněním reagovat na její taktilní podněty – hlazení, mazlení, chování.

Chuť: Novorozenec již rozeznává 4 základní chuťové kvality: sladkou, kyselou, hořkou a slanou chuť. Sladký podnět vyvolá sací a polykací reflex a celkové uspokojení. Hořký a slaný podnět zastavuje sání, vyvolává slinění a pláč.

Pro novorozenecké období je charakteristická výbavnost reflexů, podle kterých je možno posoudit správný vývoj dítěte.

Reflexní pohyby začínají již intrauterinně, od 9. týdne gestace. Od 14 týdne se vyvíjí reflex sací.

Hledací reflex se objevuje od 28. gestačního týdne. Je možno jej vyvolat při dotyku tváře, po kterém se novorozenec otáčí za podnětem a saje.

Moroův objímací reflex je reakcí novorozence na úlek. Jedná se o objímavý pohyb horních končetin následovaný pláčem. Tento reflex nastupuje od 28. gestačního týdne věku a fysiologicky vymizí do 3-4 měsíce.

Babinského reflex lze vyvolat až těsně před narozením donošeného dítěte. Jedná se o roztažení prstů dolní končetiny drážděním plosky nohy směrem od paty po zevní straně chodidla až pod prsty. Reflex trvá až do 12-16 měsíce věku, kdy při správné myelinizaci mizí.

Spontánní hybnost novorozence je převážně reflexní povahy. Hlava je většinou otočena k jedné straně, na straně obličeje jsou končetiny natažené, na straně šíje pak pokrčené. Na bříšku chvíli novorozenec reflexně zvedne hlavičku, v poloze na zádech hlavičku zvednout neumí. Při neklidu a úleku se dostavuje třes horních končetin.

Leave a Reply