Posted on

Těhotenství představuje období velice choulostivé, neboť v jeho průběhu prochází tělo ženy mnoha zásadními změnami. S postupem doby byl vytvořen soubor vyšetření, která spočívají v absolvování rozmanitých testů, jimž se podrobují všechny budoucí matky.

Účelem těchto vyšetření je kontrolovat, zda se tělo správně přizpůsobuje novým okolnostem, zjistit, zda nedochází k nějaké nevyváženosti, popř. odhalit co nejdříve určité formy patologií. Pokud se tedy při vyšetření objeví nějaká porucha, lékař okamžitě zahájí patřičnou léčbu. Hodnoty týkající se složení krve a moči se během gravidity mění – hodnoty, které jsou obvykle považovány za normální, mohou být během těhotenství znakem určité poruchy. Proto mnohem užitečnější než absolutní výsledek rozboru je porovnávání hodnot těchto testů, které se pravidelně opakují.

Krevní testy za účelem zjištění krevní skupiny, Rh faktoru (nejenom matky, ale také otce) jsou prováděny hned v počátku těhotenství. Pokud je Rh faktor pozitivní, není zapotřebí dále provádět další testy, v případě negativního Rh faktoru by se matka měla podrobit nepřímému Coombsovu testu. Ten slouží k odhalení přítomnosti protilátek anti-Rh v krvi matky. Pokud je tento test pozitivní, je zapotřebí plod pečlivě sledovat během celého těhotenství. V případě negativního výsledku je nutné jeho pravidelné opakování, aby byla vyloučena případná senzibilizace.

Rozbor krevního obrazu umožňuje lékaři sledovat počet a objem červených krvinek, množství a procentuální poměry jednotlivých typů bílých krvinek, hladinu hemoglobinu, počet krevních destiček a hematokrit. Jedná se o základní rozbor, který se provádí během těhotenství několikrát, a to z toho důvodu, protože poskytuje informace o činnosti různých ústrojí a orgánů.

Kreatinin představuje odpadní látku organismu, která cirkuluje v krvi a je filtrována a vylučována ledvinami. Hodnoty obsahu kreatininu v krvi tedy nepřímo vypovídají o funkci ledvin. V případě, že jsou tyto hodnoty zvýšené, mohou souviset právě s neschopností ledvin přizpůsobit se znatelně vyšší zátěži, kterou pro ně těhotenství představuje.

SARTI, Paolo – SPARNACCI, Giuseppe. Těhotenství a péče o dítě (kompletní průvodce od početí do věku šesti let). Praha: Nakladatelství SUN, 2007. ISBN 978-80-7371-143-6.

 

Leave a Reply