Posted on

Většina nastávajících maminek, jejichž věk už překročil čtyřicítku, se určitě  během těhotenství setká s rozdílnou reakcí svého okolí. Od podpory a sympatie až po naprosté odsouzení a nepochopení. Stačí jen nahlédnout na diskusní fóra některých webových stránek zabývajících se těhotenstvím.

Hodně diskutujících poukazuje na vyšší věk rodičů a vyjadřuje předpoklad, že tito rodiče v mnohém případě jaksi nestihnou své dítě vychovat, protože odejdou z  našeho světa na ten onen. Ale upřímně  – je snad mládí zárukou dlouhověkosti?

Dalším argumentem diskutujících proti těhotenství ve vyšším věku je malá akčnost starších rodičů, kteří neposkytnou svému dítěti dostatečné sportovní vyžití. S kloubní náhradou je prý složitější sportovat anebo si možná představují dvojici rodičů, posedávající v parku na lavičce a sypoucí  ptáčkům drobky od snídaně, a okolo nich pobíhající dvouleté batole. Z pohledu těchto diskutujících je zřejmě mnohem akčnější mladá matka, vlekoucí za sebou ubrečené dítě, pro níž veškerá akčnost končí mezi regály s módním zbožím v některém ze spousty hypermarketů.

Ano, uvedla jsem schválně dva extrémy, abych naznačila, jak absurdní je takto uvažovat. Vždyť rodiče jsou buď dobří, nebo špatní bez ohledu na jejich věk. A tak i starší rodiče mohou své dítě milovat a dát mu veškerou svou lásku a podporu.

Leave a Reply