Posted on

Neboli „nepřítomnost spermií v ejakulátu“ má mnoho příčin. Obecná příčina je stále neznámá, v určitých případech je ale aspermie způsobena geneticky, zánětem, úrazem, nesoustoupnutými varlatami, léčbou (např. radiací). Zjištění azoospermie není zcela snadné. Vždy jsou nutná opakovaná vyšetření pro zjištění spermií v ejakulátu pro vyloučení kryptozoospermie (extrémně nízká koncentrace spermií). V mnoha případech aspermie znamená dokonce nepřítomnost ejakulátu při orgasmu, v takovém případě hovoříme o tzv. „suchém orgasmu“. V malé míře případů je možné spermie získat punkcí nadvarlat nebo extrakcí přímo z varlat.

V současné době je aspermie léčena operativně, mnohokrát opakovaně a výsledek ani tak nemusí být zcela zaručen, což je právě způsobeno nejasnou příčinou.

Azoospermie a jiné – Mužská neplodnost 2.část

Leave a Reply