Posted on

V případě, že oznámíte v zaměstnání, že čekáte rodinu, bojíte se, že vás vyhodí, nebo se strachujete, že vás budou posílat na několikadenní služební cesty. Nemusíte mít obavy, zákon stojí na vaší straně i když vám šéf bude tvrdit něco jiného.

O svá práva se nenechte připravit, byla byste hloupá. Je jasné, že málokterá těhotná chce dobrovolně vstupovat do konfliktů či soudních sporů, někdy však postačí slušná a důrazná připomínka. Ovšem i vy byste měla včas svému nadřízenému sdělit, že čekáte miminko, aby mohl splnit platné předpisy týkající se zaměstnávání gravidních žen (obvykle to bývá na konci 3. měsíce). A jaké to jsou?

Jako těhotná máte právo pracovat na takovém pracovišti, které neohrozí průběh vaší gravidity (totéž platí o náplní práce).
Nevíte které zaměstnání či práce jsou pro budoucí maminky zakázány, vše je uvedeno v zákoníku práce.

Jako těhotná nesmíte pracovat v nočních směnách a při pracích, které jsou rizikové i když by jste chtěla, pokud váš vedoucí zná zákoník práce, nesmí na noční směny pustit.
Jestliže jste dosud pracovala v nějakém rizikovém prostředí, zaměstnavatel by vás měl přeřadit na jinou práci.Respektování vašeho stavu by mělo být automatické a šéf by měl vám nabídnout náhradní práci (bez remcání a výhrůžek, že vám dá výpověď).

Těhotenství není důvod pro propuštění,nikdo vám nesmí odepřít další mateřskou dovolenou a musí vám být zachována příležitost zaměstnání po jejím skončení (pozor, ale vrátíte-li se po skončení mateřské dovolené, máte nárok na stejné místo, ale nemusí být totožné jako před otěhotněním.

Jste zaměstnána u soukromníka a ten vám tvrdí, že zákoník práce se týká pouze státních organizací a podniků, tedy vám lže – platí i pro něj.

Zákoník práce dále upravuje pracovní podmínky žen, a to nejen těhotným, ale také matkám. Zaměstnavateli například ukládá povinnost zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy.

Požádala jste o převedení z noční směny na denní, pak je zaměstnavatel povinen vám vyhovět i po porodu i v době, kdy kojíte. Pokud jste byla převedena na jinou práci , kde dosahujete nižšího výdělku, měl by vám zaměstnavatel poskytnout vyrovnání tohoto rozdílu. (podle předpisů o nemocenském pojištění).

Pokud jste jezdila před otěhotněním hodně na služební cesty, pak vás zaměstnavatel může na ně poslat jen s vaším souhlasem (a to platí i pro ženy, které pečují o děti do osmi let věku). Osamělé děti pečující o děti které ještě nedosáhly 15 let, mají ženy stejný nárok.
Hrozí vám někdo výpovědí. Pracovní poměr lze s těhotnou ženou nebo s ženou pečující o dítě mladší tří let okamžitě rozvázat jen ve zcela výjimečných případech (upravuje § 46 odst. 1, písm. a),b) a v § 53 jde například o hrubé porušení pracovní kázně či pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin).

Jestliže požádáte o zkrácení pracovní doby měl by vám zaměstnavatel vyjít vstříc pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Stejně tak by jste jako těhotná neměla pracovat přes čas.
Vracíte se do práce dříve a stále ještě kojíte, i na to myslí zákoník práce, který vám umožňuje poskytnutí zvláštních přestávek na kojení. Ty se započítávají do pracovní doby a poskytuje se na ně náhrada mzdy.

Leave a Reply