Posted on

Císařský řez je nejčastější operací, kterou je ukončován porod nebo těhotenství v průběhu III. trimestru. V posledních letech frekvence císařských řezů neustále stoupá a dosahuje cca 15 – 20%. Je to důsledek snahy o šetrný porod zejména s ohledem na plod. Na druhé straně to však neznamená, že bychom měli opomíjet veškerá rizika, která tato operace sebou přináší. Je třeba si uvědomit, že k ohrožení života ženy při císařském řezu dochází 80x častěji než při spontánním porodu. Bylo navíc prokázáno, že další zvyšování frekvence císařských řezů již nevede ke zlepšení perinatálních výsledků. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že k provedení císařského řezu je třeba jasné medicínské indikace.

Podle povahy rozlišujeme císařský řež:

  • primární – plánovaný, jehož indikace je předem známa, o jeho provedení je rozhodnuto již v závěru těhotenství,
  • sekundární – neplánovaný, jehož indikace vznikla akutně.

Bolest. To je strašák, který v posledním desetiletí tlačí ženy po celém světě k paradoxnímu přání: rodit císařským řezem. Čekají, že se vyhnou „nesnesitelným“ bolestem a dlouhému trvání porodu. Smetánka ve Spojených státech a Latinské Americe rozjela nový trend, ženy zde začaly rodit císařským řezem. Evropské ženy by také rády začaly rodit císařským řezem, bohužel (bohudík) tento trend evropští lékaři neschvalují. Komplikace, které při této operaci hrozí plodu i matce si lékaři velice dobře uvědomují a proti „dobrovolnému“ císařskému řezu se staví.

Nahlíženo optikou Světové zdravotnické organizace (WHO), zvolit si císařský řez, který představuje obrovský zásah do těla matky a podle statistik hrozí komplikace u této operace až šestkrát častěji než u spontánního porodu je extrémní nerozvážnost. Přání žen, které ze strachu z bolesti raději podstoupí uměle vyvolanou nevolnost, nechají si připoutat ruce, rodí v nepohodlné poloze a riskují závažné pooperační komplikace, přivedla Světovou federaci porodníků a gynekologů k tomu, že císařský řez nedávno zařadila do kategorie závažných poporodních onemocnění. WHO už dvacet let doporučuje, aby porody probíhaly co nejpřirozeněji.

Amerika teď začala šířit osvětu, aby nebezpečný trend otočila nazpět. Podle studií uznávaného lékaře a porodního terapeuta Terence Bowlinga navíc děti narozené císařským řezem mívají sklony např. k autismu, bývají závislé na matkách a častěji trpí nejrůznějšími onemocněními.

Leave a Reply