Posted on

Rozhovor s lektorkou semináře Univerzity Energy
Ing. Naďou Eliášovou.

Nemožnost otěhotnět trápí v současné době
stále větší počet žen. Příčin je celá řada, kde začít?

Odpověď je prostá – u sebe. Každá žena by si měla uvědomit, že zdárné početí zdravého dítěte, správný průběh těhotenství, bezproblémový porod a zdravý vývoj dítěte je především v její režii. A to nejen po stránce fyzické, stejně důležitou roli hraje psychika. Na život ženy má vliv spěch, hektický moderní životní styl, stres pracovní i rodinný, mnohdy stačí (a tady na tom příkladu je vidět, jak je mysl ženy křehká) neustálé poukazování rodiny na to, že už je stará, že už všechny ostatní kolem mají miminko, jen ona ne, ať tedy pohne… a jiné podobné, byť “láskyplné” vydírání.

Tělo je citlivý nástroj a má rádo harmonii. A o to jde. Zastavit se, nad tím vším se zamyslet a začít o sebe pečovat. A ještě lépe – “zrežírovat” i partnera, neboť jeho lví podíl na zdraví děťátka je nevyvratitelný. Této péči se odborně říká prekoncepční a je nesmírně důležitá, obzvláště je-li v rodinné anamnéze častý výskyt rakoviny všeho druhu, cukrovky, alergií, ekzémů a dalších chorob.

Čím tedy u sebe začít?

Detoxikací těla i mysli. Na detoxikaci neexistuje žádný univerzální návod, její postupy jsou individuální. Právě na tohle bude zaměřen můj nový seminář.

Co stojí za neplodností nejčastěji?

Především nepravidelný menstruační cyklus, který je dnes lékaři bagatelizován jako projev labilní psychiky a je řešen jedině antikoncepcí a mnohdy i psychofarmaky! Dále jsou to časté přecházené virózy (ty dokonce zavinily v několika případech i úmrtí děťátka v osmém měsíci gravidity), problémy se štítnou žlázou – a tady pozor! – ty vůbec nemusejí být prokázány laboratorně. V neposlední řadě je to mononukleóza, lékaři opět nesmírně podceňovaná virová choroba, která dle imunologů způsobuje (a není jedinou příčinou) tzv. antifosfolipidový syndrom, což je potrácivost do 8. týdne gravidity, a to opakovaně, prosím. Dále je to dlouhodobě užívaná antikoncepce, která ovlivní činnost vaječníků a způsobuje narušení pH sliznic, a další jiné problémy. Na veškerý výčet zde není místo.

Svoji roli zcela jistě hraje překyselení organismu.

V podstatě ona neplodnost sama je rovněž důsledkem překyselení organismu. Stres, nevhodná strava, nedostatek pohybu, častá antibiotika, antikoncepce – to vše způsobuje ono výše zmíněné narušení pH sliznic. Poslední výzkumy imunologů dokazují, že děložní hrdlo je vlastně imunitní systém. A rakoviny čípku a vaječníků dokazují, jak je narušený. Vaginální záněty jsou výsledkem překyselení, jejich další příčinou je však špatná střevní mikroflóra, která přes hráz proniká i do močových cest a způsobuje také tam záněty, které jsou, jak jinak, léčeny antibiotiky, jež způsobují překyselení, a tak dále, a tak dále. Je to bludný kruh, který skutečně rozetne jedině detoxikace.

Jak mohou pomoci Energy produkty?

Energy produkty pomáhají neuvěřitelným způsobem. 60 % maminek, a mám jich dnes již přes 80 za 3 roky, zpočátku nevěřilo, že “jen ty bylinky” dokážou něco takového. Zajímavé je uvést, že skoro všechny začínaly Gynexem, který je strašně zklamal, protože se nic nedělo. Ale když jsme ten problém začaly řešit, jak se říká od podlahy, včetně výchozí anamnézy, bylo po nedůvěře, protože se “začaly dít věci”. Většinou v těchto případech byl Gynex podán až jako poslední produkt v celém detoxikačním postupu. Pak už se vůbec nedivily “fanatickému svitu” v mém oku, když jsem o produktech Energy mluvila. Jsem pyšná na firmu, jejíž přípravky jsou tak úžasné, že řeší celé spektrum potíží, které k tomuto problému patří. Bez nich bych nedokázala vyřešit nic. A jsem nesmírně šťastná, že tento bylinný zázrak objevili i lékaři, už. Patří jim za to můj dík.

Seminář o neplodnosti je zaměřen i na kombinaci s dalšími metodami alternativní medicíny.

Samozřejmě, že seminář není jen o produktech. Je o reflexní terapii, klinické kineziologii, su-joku, meridiánových cvicích, krevních skupinách, stravování a dalších metodách, které přispějí k účinnější detoxikaci a rychlejší harmonizaci celého tělního systému, a tím k poznání sebe sama. Již v antickém Řecku v Delfách stál nad vchodem do orákula nápis: “Poznej sebe sama, a poznáš tak tajemství přírody a bohů.” A pokud zbude čas, prozradím něco o léčení kosmickými symboly, které ještě zvyšují účinnost skvělých produktů Energy.

Celý koncept semináře je vystavěn logicky, zohledňuje univerzální zákonitosti a celostní poznatky. Navíc je poměrně jednoduché mu porozumět a aplikovat jej. A hlavně – vše funguje. Nesleduje jen vnější působení, ale zabývá se i příčinami a důvody problémů.

Děkujeme za rozhovor.

Leave a Reply