Posted on

Děťátko polyká při pití často i trochu vzduchu, ale ne vždy. To, že mu pomáháte odříhnout, má dva důvody. Za prvé se necítí dobře, když ho vzduch tlačí, protože to vede k nepříjemnému pocitu plnosti. Dítě je pak rozmrzelé, pláče, nemůže usnout.
Za druhé vedou někdy vzduchové bubliny v žaludku k mylnému pocitu nasycenosti. Dítě se cítí plné, přestává pít a až později, když vzduch unikne, se jeho zpola prázdný žaludek opět hlásí o jídlo. Chce pít dříve než se čekalo, to je matoucí a náročné.

Čím překotněji dítě pije, čím více mu mléko tryská vstříc, tím více přitom pravděpodobně spolyká vzduchu  a naopak. Pokud dítě pilo obzvlášť klidně, možná ani nebude nutné, aby si odříhlo. Podle toho se můžete rozhodnout, zda ho ještě krátce podržíte v pozici, v níž si odříhne, než mu dáte druhý prs. Pokud dítě po několika minutách pití zneklidní, pustí prs a kroutí se, je vždy potřeba si ověřit , zda si nepotřebuje rychle odříhnout. Po krmení ho každopádně podržte ve vzpřímené poloze, pokud mezitím neusnulo. Máte-li pocit, že pilo dost, můžete ho nechat spát, dokud samo nedá najevo, že si potřebuje odříhnout. Po odříhnutí je vhodné dát dítěti znovu prs. Myslete na to, zvláště po silném odříhnutí, nebo pokud při odříhnutí vyblinkalo poměrně dost mléka. To se nacházelo nad vzduchovou bublinou a bylo vytlačeno spolu s ní, v tom případě bychom se neměli domnívat, že děťátko už pilo víc než dost.

Co dělat, když odříhnutí nechce přijít a vzduch tlačí v bříšku. U dětí, které pijí hltavě a překotně, trvá pak někdy dost dlouho, než si mohou odříhnout. Jak už jsem se zmínila, vzduch tlačí v žaludku a má v tomto případě nad sebou velmi mnoho mléka. Je třeba více času, než vystoupí nahoru. Některé děti si musejí odříhnout vícekrát, než se dostane ven všechen vzduch. V takových případech byste měla začít kojit co nejdříve, aby nepilo tak chvatně a nečekat až pláče hlady. Také je dobré, pokud si děťátko odříhne už během pití.

Leave a Reply