Posted on

Zveme všechny maminky na mateřské či rodičovské dovolené (a podle zájmu také ženy-matky) na jednodenní nedělní program, kde se budeme věnovat samy sobě, relaxovat, sdílet a za pomoci různých technik rozvíjet naše dovednosti. Máme pro Vás připravený program složený z několika bloků, mezi nimiž jsou přestávky a pauza na oběd. Náplní celého dne jsou různé umělecko-terapeutické aktivity. Budeme si zkoušet techniky jako jsou arteterapie, biblioterapie, muzikoterapie, taneční či pohybová terapie, nácvik relaxačních technik, a také filmová terapie či dramaterapie.

Ženy na mateřské dovolené, a ženy celkově, myslím, mají často tendenci sama sebe stavět až na poslední místo. Dáme často přednost jiným věcem, činnostem a úkolům před sebou. Tak už to chodí, máme dobrý pocit, že je doma čisto, děti mají vyžehlené oblečení a naše koníčky nebo náš seberozvoj jde stranou. Přijďte se v neděli 18. 11. 2012 věnovat samy sobě do kruhu dalších maminek.

Cena je 200 Kč za celý nedělní program. Jde o neziskový projekt, podpořený nadací, cena je proto velmi nízká, naší snahou bylo, aby program nezatěžoval domácí rozpočet.

Více informací a přihlášky na adrese www.navikendbezdetna.blogspot.cz, jsme také na Facebooku (Na víkend bezdětná), kde můžete přidávat své komentáře či na čísle 739 332 543, kam se můžete obracet se svými případnými dotazy.

Leave a Reply