Posted on

Je to vědní obor zabývající se péčí o zdravý vývoj jedince a poruch tohoto vývoje v perinatálním období. Perinatální období, jde časově o období zahrnující jednak poslední fázi nitroděložního vývoje plodu a jednak první hodiny a dny po porodu, kdy se novorozenec adaptuje ze života v děloze na život venku. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí byla první část poporodního období života dítěte označována jako „časné novorozenecké období“ a vymezena dokončeným 7.dnem po porodu. Období před porodem bylo označeno jako „pozdní fetální“, které začíná dokončeným 22. týdnem těhotenství, kdy plod dosahuje cca 500 g.

Perinatologie je interdisciplinární obor. Jedná se o spolupráci více oborů- porodník, pediatr. Na rozdíl od některých vyspělých zemí, kde se na péči o těhotnou ženu a rodičku podílí praktický lékař, přešla v ČR tato péče v průběhu padesátých let výhradně do rukou porodníka-gynekologa. V tomto profesně jednotném oboru teprve v posledních dvou desetiletích se v ČR, a to nejen v některých ústavech, někteří starší a vedoucí lékaři zaměřili převážně buď na gynekologii nebo na porodnictví. Naproti tomu v pediatrii se řada lékařů zaměřila na péči o novorozence a postupně vznikal obor pediatr- neonatolog.

Tyto dva obory začaly spolupracovat s jinými např. při úmrtí novorozence spolupracovali s patologem. Postupem času došlo ke snížení úmrtnosti novorozenců, nabývaly na významu vrozené vady, což si vyžádalo spolupráci s genetiky, dětskými chirurgy a kardiology. Stejně tak nabývala na významu i perinatální morbidita (tj. porucha v dalším vývoji přežívajících novorozenců z příčin vzniklých v perinatálním období, převážně v oblasti psychoneurologické) a s ním spojená spolupráce s dětskými neurology a psychology.

Ráda bych ještě zmínila několik informací, co se týče vymezení pojmů předčasně narozeného novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností. Obě tyto skupiny představují v perinatální medicíně významný podíl na úmrtnosti a následné péči o tyto děti. Oba pojmy musíme od sebe oddělit, protože novorozenec s nízkou porodní hmotností může být donošený.

Novorozenc předčasně narozený- Toto je souhrnné označení pro novorozence narozeného před dokončeným 37. týdnem těhotenství. Narození od dokončeného 28. týdne do 31. týdne plus 6 dnů jsou označovány za velmi předčasně narozené a před 28. dokončeným týdnem za extrémně předčasně narozené.

Novorozenc nízké porodní hmotnosti– Je to termín pro novorozence, který má porodní hmotnost nižší než 2500 g. Novorozenci o hmotnosti 1000 až 1499 g- novorozenci velmi nízké hmotnosti a méně než 1000 g za novorozence extrémně nízké hmotnosti.

Zdroj: Historie české perinatologie, Zdeněk Štembera, Maxdorf, 2004.

Leave a Reply