Posted on

Placenta je orgán, který v průběhu těhotenství zprostředkuje kontakt mezi organismem matky a plodu, zásobuje plod kyslíkem a živinami a odvádí zplodiny jeho metabolismu.

  • Mezi 9.-25. dnem začínají vyrůstat z choria / část trofoblastu přivrácený k decidui/ výrůstky zvané choriové klky, v klcích se větví kapilární síť, umožňuje kontakt mezi mateřskou krevní cirkulací a embryem.K růstu nových klků dochází do 12. týdne gravidity. 
  • Ve 20. týdnu pokrývá placenta polovinu plochy dutiny děložní, ve 40. týdnu je oválný orgán průměru asi 20 cm, vysoký asi 3 cm, průměrná váha 500 gr, část placenty přivrácená k děložní stěně je rozbrázděna rýhami, které ji rozdělují na jednotlivé kotyledony. Tyto jsou tvořeny placentárními klky. Počet kotyledonů je 15-20, každý tvoří samostatnou oběhovou jednotku.
  • Od 20. týdne dochází k projevům stárnutí placenty, jsou vyjádřeny degenerativními změnami, projevujíce dilatací cévního systému v klcích zpomaleným průtokem mateřské krve a ukládáním fibrinu, při jeho větším nahromadění se v intervilozních prostorech zastavuje oběh a vznikají tzv. bílé placentární infarkty.
  • Od 3. měsíce pracuje placenta jako dočasná endokrinní žláza, syntetizuje a secernuje steroidní hormony/ estrogeny a progesteron/, hCG a lidský placentární laktogen.

Leave a Reply