Posted on

Když se oznámí první známky porodu, nastává první doba porodní – otevírání měkkých cest porodních. Největší úloha tu připadá děložním svalovým stahům. Děloha ústí do pochvy úzkým krčkem, kterým vede jenom malý průchod. Svalovina krčku je schopna se nesmírně roztáhnout. Rozšiřování průchodu spolu s rozšiřováním pochvy se děje postupně. Na krček dělohy naléhá plod obyčejně hlavičkou. Před ním sestupuje blanitý vak s plodovou vodou. Tento vak působí šetrným přitom silným tlakem na měkké cesty porodní a rozšiřuje je. Tlak na krček dělohy způsobí, že se krček stálé krátí, svalovina se roztahuje a otvor se rozšiřuje, až zbude pouze tenká blanka s otvorem. Otvor, zprvu propustný pro prst se stále zvětšuje až do průměru 10 cm. Hlavička jim proklouzne. Dříve, než postoupí porod tak daleko, neudrží blanitý vak s plodem velký tlak, který vzniká při stahování dělohy, část plodové vody odteče. Jakmile je děloha v hrdle rozšířená, tak že může projít hlavička dítěte, končí první doba porodní a začíná druhá. V druhé době porodní dochází k vypuzování plodu. Opět působí stahy dělohy, ale samy by nestačily. Rodička musí pomoct. Tlak na konečník působí pocit nucení na stolici, rodička vší silou tlačí břišním listem. Plod sestupuje do malé pánve, přechází ji rozšiřuje pochvu a otvor pochvy navenek. Plod prochází rozšířeným otvorem dělohy, ale naráží na další zábranu, kterou je svalové a vazivové pánevní dno. Tímto dnem prochází otvor dělohy, který musí být rozšířen tak, aby mohl plod projít. Mnoho bude záležet na tom, jak je svalové a vazivové dno pružné a poddajné. Třetí doba porodní slouží k vypuzení lůžka. Asi za 15- 20 minut se znova stahuje děloha, lůžko se odloupne a rodička musí opět začít tlačit, aby lůžko vyšlo. Od prvních známek až po vypuzení lůžka uplyne zpravidla 15 – 20 hodin u prvorodičky. Po druhé a nadále to jde snáze.

Leave a Reply