Posted on

1. Všeobecné možnosti rodičky

 • Může sem napsat údaje, které chce, aby personál věděl.
 • Postupy, či aktivity, kterým dává přednost.
 • Přání, pocity, přesvědčení o tom, jak by měl porod probíhat.
 • Jakému typu zdravotní péče dává přednost.
 • Obavy, strach z určitých výkonů.
 • Předešlé zkušenosti s péčí poskytovanou v nemocnici (pozitiva, negativa).


2. Možnosti během první doby porodní (otevírací fáze)

Typ porodnice, kterému dává přednost:

 • Klasický typ s čekárnami a jedním porodním sálem.
 • Samostatný, útulně zařízený porodní pokoj.
 • Možnost porodu do vody.

Činnost během 1. doby porodní:

 • Ráda by chodila, měnila polohy, využívala sprchu, nebo vanu.
 • Ráda by ležela v posteli.

Jídlo a nápoje:

 • Ráda by jedla a pila podle své chuti.
 • Přijala by, kdyby jí doporučili, jaké jídlo a nápoje můžete požívat.
 • Postačí infúze.

Doprovázející osoby:

 • Žena uvede, kdo jí bude doprovázet u porodu: manžel, matka, sestra, přítelkyně, dula, odborník na akupunkturu, hypnózu … atd.

Tišení bolesti při porodu:

 • Léky proti bolesti.
 • Aplikaci epidurální anestézie.
 • Jiným formám: využití tepla, chladu, hydroterapii, masáži, pohybu, relaxačním a dýchacím cvičením, využitím fit-balónu, hudby, aromaterapie, hypnózy, akupunktury, homeopatie … atd.

Klyzma (klystýr):

 • Absolvovat klasickou proceduru.
 • Využila by raději přípravek z lékárny na to určený.
 • Má odmítavý postoj.

Oholení genitálií:

 • Dá souhlas k tomuto druhu výkonu.
 • Souhlasí v případě, že budou použity jí přinesené pomůcky.
 • Ráda by odmítla tento druh výkonu.
 • Výkon provede sama, před příchodem do nemocnice.

Vnitřní vyšetření:

 • Nemá vůči němu výhrady.
 • Žádá, aby bylo minimalizováno a použito jen v nevyhnutelných případech.

3. Možnosti během druhé doby porodní (vypuzovací fáze):

Poloha při porodu:

 • ležící polohu
 • polohu vpolosedě
 • polohu na čtyřech
 • vsedě (na porodní stoličce)
 • v dřepu
 • střídání poloh, pokud si nenajde tu, která jí bude nejvíce vyhovovat

Technika tlačení:

 • Dá přednost vlastním pocitům a budete tlačit podle sebe.
 • Bude raději tlačit podle instrukcí porodníka.

Episiotomie (nástřih hráze):

 • Odmítá ho, dá přednost spontánnímu narušení tkání.
 • Chce, aby byl vykonán pouze v nevyhnutelném případě.
 • Chce, aby byl vykonán preventivně.

Přestřihnutí pupeční šňůry:

 • Přeje si, aby byla přestřihnuta hned po narození dítěte.
 • Aby byla přestřihnuta, až když dotepe.

4. Možnosti po porodu:

Kontakt s děťátkem po narození:

 • Chce, aby bylo nejprve ošetřeno.
 • Přeje si, aby jí bylo dítě ihned po narození položeno na břicho, resp. hrudník.

Krmení:

 • Uvažuje o kojení.
 • O umělé výživě.

Péče o dítě:

 • Chtěla by se o něj starat sama (popř. s manželem) v systému rooming-in, mít ho přes den i v noci u sebe.
 • Přeje si kombinovat její péči s péčí zdravotního personálu.

Pobyt v nemocnici:

 • Jak dlouho by chtěla v nemocnici zůstat.

5. Osobní přání:

 • použitá hudba během porodu
 • fotografování, filmování
 • vyloučení osob, jejichž přítomnost není nevyhnutelná (studenti, opraváři, uklízečky…)
 • přivítání novorozence – osobní nebo náboženský rituál atd.

6. Neočekávané situace:

Komplikace v 1. době porodní:

 • Přeje si být přesně informována a podílet se na rozhodování
 • Důvěřuje lékařům a vše nechá na jejich uvážení.

Císařský řez:

 • Chtěla by být během operace při vědomí a vidět své dítě ihned po narození.
 • Chce být od začátku pod narkózou.

A další možnosti, které budou pro ženu osobně důležité.

Porodní plán – 5.díl – Rozsah

Leave a Reply