Posted on

Pro vysvětlení bych se ráda zmínila o pojmu raná gestóza. Jedná se o zdravotní komplikace v I. a II. trimestru těhotenství, které se projevují nucením na zvracení, zvracením a zvýšenou tvorbou slin. Objevují se u konce prvního měsíce a mizí ve čtvrtém měsíci těhotenství. Jejich závažnost a důsledky jsou různého stupně. Vážnějšími formami bývají postižené ženy poprvé těhotné, těhotné ženy s více plody, diabetičky.

Preeklampsie se může vyvinout u ženy do té doby zcela zdravé. Postiženy bývají starší ženy, které budou rodit poprvé, matky s nadměrným zmnožením plodové vody. Často se vyvine u ženy, která již před početím trpěla vysokým tlakem, nemocí ledvin, cukrovkou nebo chorobou jater.

Preeklampsie neboli pozdní gestóza je porucha, která se vyskytuje ve III. trimestru těhotenství.

Projevuje se: otoky, bílkovinou v moči a vysokým krevním tlakem. Začíná obvykle zvýšením krevního tlaku, většinou v šestém měsíci těhotenství a také bílkovinou v moči. Objevují se otoky dolních končetin po nočním klidu. Dále se mohou připojit další příznaky – bolesti hlavy, nevolnost, nucení na zvracení, zvracení, bolesti v podbřišku, neklid, poruchy vidění, zúžení zorného pole, náhlý či prudký nárůst váhy, menší množství moči, které žena vymočí. Takový stav je velice vážný.

Výskyt kteréhokoliv z těchto příznaků je nutné okamžitě hlásit lékaři. Některé z nich lze zmírnit klidem na lůžku a medikací. Jestliže se příznaky preeklampsie nepodaří zredukovat, jediným řešením je porod, aby se předešlo závažnějším komplikacím, jako je záchvat a selhání ledvin.

Těhotné ženy s příznaky preeklampsie se považují za rizikové. Tento stav má za následek poruchy krevní srážlivosti, poruchy funkce placenty, ta je hůře prokrvována, dítě je méně zásobené kyslíkem a živinami a má menší hmotnost. Žena musí být tedy v poradně častěji sledována a plod musí být opakovaně vyšetřován, aby neměl nedostatek kyslíku. V konečném stádiu tento stav může vyústit v eklampsii, což je záchvat křečí s následným bezvědomím.

Zdroj:

A. Pařízek, Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, 2009, 4. vydání

R. E. Weissová, Těhotenství krok za krokem, Fortuna Libri, 2010

Leave a Reply