Posted on

Kyselina listová (folacin, vitamín B9) patří mezi ve vodě rozpustné vitamíny skupiny B a je jednou z nejvýznamnějších živin v prekoncepční výživě ženy (výživa ženy v období před plánovaným těhotenstvím). Její doporučená denní dávka pro zdravého dospělého člověka je 150-200 µg pro muže a 150-180 µg pro ženu. V těhotentsví se denní doporučená dávka kyseliny listové zvyšuje a to na 400 µg denně. Hlavní příčiny zvýšené spotřeby v těhotenství jsou zvýšená erytropoéza matky (tvorba červených krvinek v kostní dřeni) a synstéza DNA pro růst plodu a placenty.

Nedostatek kyseliny listové bývá nejčastěji způsoben jejím nedostatečným příjmem v potravě. K jejímu výrazně sníženému vstřebávání z potravy dochází u kuřaček, u žen pijících alkohol a v některých případech i u žen užívající hormonální antikoncepci (dlouholeté užívání orální antikoncepce může usnadnit rozvoj deficitu kyseliny listové, protože zasahuje do procesu vstřebávání této látky a usnadňuje její odpourávání v játrech). Nedostatek kyseliny listové je nejčastější vitamínový deficit u těhotné ženy a  je jedním z rizikových faktorů podporujících výskyt defektů neurální trubice. Defekty neurální trubice jsou skupinou malformací mozku a míchy, které jsou pro postiženého velmi závažné svojí prognózou. Ve většině případů jsou tyto vady letální (smrtelné) nebo svým průběhem a postižením velmi závažné. Z tohoto důvodu se prenatální diagnostika již od počátku svého rozvoje snažila tyto vrozené vady včas diagnostikovat. Ochranný vliv kyseliny listové při vzniku těchto defektů je dnes všeobecně uznáván na základě mnoha studií, provedených po celém světě. Z výsledků těchto studií vyplývá, že dostatečným příjmem této kyseliny v prekoncepčním období lze předejít 50-70 % všech defektům neurální trubice.

Doporučované dávky kyseliny listové jsou závislé na riziku. Mezi nejvíce rizikové ženy patří mladší ženy, ženy s nižším vzděláním a kuřačky. U žen s normálním rizikem je doporučená denní dávka 400 µg/den, u žen s rizikem opakovaného výskytu defektů neurální trubice je doporučená dávka až 10x vyšší. Podávání kyseliny listové je účinné pouze tehdy, je-li užívána před početím, a to nejméně 1 měsíc, ideálně 3 a více měsíců.

Zvýšit příjem kyseliny listové lze:

  1. konzumací potravin přirozeně bohatých na obsah folátů (játra, ledvinky, kvasnice, treska, špenát, petržel, brokolice, špenát, chřest, sojové boby, salát, fazole, hrách, pivo, slunečnicová semínka, pomeranče, ananas, meloun, grapefruit, banán, jahody, malina, kukuřice, rajčata. Vstřebává se za přispění vitamínu B12 a vařením se téměř zničí.)
  2. suplementací přípravků s obsahem syntetické kyseliny listové
  3. konzumací potravin fortifikovaných (obohacených) o kyselinu listovou (V ČR je fortifikace dobrovolná, není nařízena vyhláškou. Mnoho potravinářských společností obohacuje obiloviny a rýži o kyselinu listovou, fortifikované folacinem jsou také snídaňové cereálie, různé müsli tyčinky nebo energetické nápoje.)

V USA byla provedena studie za účelem zjištění znalostí mladých žen ve věku 18-20 let o výskytu defektů neurální trubice a vlivu kyseliny listové na prevenci jejich vzniku. Pro více než 44 % z nich byla až samotná účast ve studii na reproduktivní klinice zdrojem informací o těchto defektech. 52 % žen někdy slyšelo alespoň nějakou informaci o kyselině listové a 50 % vědělo, že užívání multivitamínových přípravků obsahujících kyselinu listovou napomáhá snížení rizika vzniku defektů neurální trubice. Přitom však pouze 9 % z nich bralo pravidelně multivitamínové preparáty s obsahem kyseliny listové. Zjistilo se také, že ani po odborné osvětě odborníky v rámci studie, nebyla více než polovina z těchto mladých žen schopna dosáhnout doporučované denní dávky 400µg kyseliny listové. V USA je povinná fortifikace mouky kyselinou listovou a spousta dalších potravin je také obohacováno tímto vitamínem. US Public Health Service doporučuje příjem 400µg kyseliny listové denně pro ženy v plodném věku a ženy chtějící otěhotnět. Jedním z důvodů bylo i to, že více než polovina všech těhotenství v USA je neplánovaných a defekty neurální trubice se rozvíjejí ještě předtím, než žena zjistí, že je těhotná. Proto je doporučováno, aby ženy braly preventivně 1 multivitamínovou tabletu denně. Dalším doporučením US Public Health Service (Úřad veřejného zdraví v USA) byla konzumace potravin bohatých na kyselinu listovou v přirozené podobě. Největší důraz byl ale kladen na osvětu prevence, na zlepšení znalostí o celé problematice.

Zdroj:

  1. Mariam R. Chacko, MD*, Roberta Anding, MS, RD/LD, CDE*, Claudia      A. Kozinetz, PhD, MPH*, Janice L. Grover, MS, RD/LD*, Peggy B. Smith, PhD‡. Neural Tube Defects: Knowledge and Preconceptional Prevention Practices in      Minority Young Women. Pediatrics Vol. 112 No. 3 September 1, 2003 pp. 536-542
  2. Keller U., Meier R., Bertoli S..Klinická výživa.Scientia medica
  3. Provazník K., MUDr. Et al. Manuál prevence v lékařské praxi, Výživa. ZÚ Praha
  4. Hronek M.,Výživa ženy v období těhotenství a kojení

Leave a Reply