Posted on

Obvykle dozrává jen jedno vajíčko, to pak putuje do vejcovodu a tam může být oplodněno spermii. Doputuje do děložní dutiny, kdy se začne vyvíjet jediný lidský zárodek. Výjimečně se může stát, že v jediném měsíci dozrají dvě nebo více vajíček, buď v jednom nebo v obou vaječnících. Dozrálá vajíčka mohou být oplodněn zároveň a pak žena může dát život dvojčatům. Každý lidský zárodek se v takovém případě vyvíjí úplně v samostatném lůžku. Dvojčata, která se narodí, vznikla vlastně ze dvou různých vajíček, oplodněnými dvěma různými spermiemi. Tato dvojčata se sobě nepodobají o moc více než jiné bratři a sestry. Říká se jim dvojvaječná dvojčata. Existují také jednovaječná dvojčata. Vznikají z jednoho oplodněného vajíčka.

Kromě normálních lidských vajíček existují totiž výjimečně i vajíčka s velkým jádrem a s dvojnásobným nebo i více násobným počtem chromozomů, tedy částic, které jsou nositeli lidských vlastností. Vajíčkům s takovou odchylkou se říká „mnohomocná vajíčka“. I mužské spermie se mohou vyskytovat s dvojnásobným i vícenásobným počtem chromozomů. Jestliže se setká mnohomocné vajíčko s mnohomocnou spermií, může pak vzniknout útvar, z něhož se pak vyvíjí nikoli jeden lidský zárodek, nýbrž dva zárodky, tedy jednovaječná dvojčata. Jednovaječná dvojčata jsou vždy stejného pohlaví. Jsou si nápadně podobné, jedno nejde takřka rozeznat od druhého.

Průběh těhotenství s dvojčaty se většinou vyznačuje některými odchylkami.Větší nitroděložní obsah způsobuje, že břicho těhotné ženy, která nosí dva plody, bývá nápadně zvětšeno. Čtvrtina těhotenství s dvojčaty končí před vypočítaným termínem porodu.¨

Zdroj: Trča S.: Budeme mít děťátko, Grada, Praha 2009

Foto: http://www.sokolik.cz

 

Leave a Reply